DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juni 2018)

Zaterdag 30 juni 2018

Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen.

Vrijdag 29 juni 2018

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Donderdag 28 juni 2018

Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Woensdag 27 juni 2018

Overmoed geeft alleen maar ruzie,
maar bij wie zich raad laten geven, is wijsheid.

Dinsdag 26 juni 2018

En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.

Maandag 25 juni 2018

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.

Zondag 24 juni 2018

Zeker, mijn ziel is stil voor God;
van Hem is mijn heil.

Zaterdag 23 juni 2018

Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.

Vrijdag 22 juni 2018

Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.

Donderdag 21 juni 2018

HEERE, U doorgrondt en kent mij.
Ú kent mijn zitten en mijn opstaan,
U begrijpt van verre mijn gedachten.

Woensdag 20 juni 2018

Achter de HEERE, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in acht nemen en Zijn stem gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden.

Dinsdag 19 juni 2018

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.

Maandag 18 juni 2018

Voor alles is er een vastgestelde tijd,
en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.

Zondag 17 juni 2018

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Zaterdag 16 juni 2018

Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.

Vrijdag 15 juni 2018

U echter, HEERE, bent een schild voor mij,
mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.

Donderdag 14 juni 2018

Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen.

Woensdag 13 juni 2018

Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God.

Dinsdag 12 juni 2018

's Morgens hoort U mijn stem, HEERE;
's morgens leg ik mijn gebed voor U neer
en zie ik naar U uit.

Maandag 11 juni 2018

Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al.

Zondag 10 juni 2018

U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is.

Zaterdag 9 juni 2018

Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
die Hem met heel hun hart zoeken.

Vrijdag 8 juni 2018

Maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

Donderdag 7 juni 2018

Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.

Woensdag 6 juni 2018

Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,
onder mijn jammerklachten, de hele dag.

Dinsdag 5 juni 2018

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Maandag 4 juni 2018

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.

Zondag 3 juni 2018

Werp uw zorg op de HEERE,
en Híj zal u onderhouden;
Hij zal voor eeuwig niet toelaten
dat de rechtvaardige wankelt.

Zaterdag 2 juni 2018

En scheur uw hart
en niet uw kleren.
Bekeer u tot de HEERE, uw God,
want Hij is genadig en barmhartig,
geduldig en rijk aan goedertierenheid,
en Hij heeft berouw over het kwaad.

Vrijdag 1 juni 2018

Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk.

Bijbeltekst van de dag

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie