DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2018)

Dinsdag 31 juli 2018

Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.

Maandag 30 juli 2018

De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop,
maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.

Zondag 29 juli 2018

Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.

Zaterdag 28 juli 2018

Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.

Vrijdag 27 juli 2018

Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan,
tot mijn God riep ik om hulp.
Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis,
mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.

Donderdag 26 juli 2018

Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.

Woensdag 25 juli 2018

Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

Dinsdag 24 juli 2018

Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid;
beter is een arme dan een leugenachtig man.

Maandag 23 juli 2018

De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar.

Zondag 22 juli 2018

Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid!

Zaterdag 21 juli 2018

Iemands geschenk maakt ruimte voor hem
en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.

Vrijdag 20 juli 2018

Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.

Donderdag 19 juli 2018

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

Woensdag 18 juli 2018

Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren?
Als hij dat houdt naar uw woord.

Dinsdag 17 juli 2018

Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!

Maandag 16 juli 2018

Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

Zondag 15 juli 2018

Een lankmoedig mens overtreft een held,
wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.

Zaterdag 14 juli 2018

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Vrijdag 13 juli 2018

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Donderdag 12 juli 2018

Want er is geen woord op mijn tong,
of, zie, Here, Gij kent het volkomen.

Woensdag 11 juli 2018

Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

Dinsdag 10 juli 2018

Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde.

Maandag 9 juli 2018

Uw goedertierenheid, Here, zij over ons,
gelijk wij op U hopen.

Zondag 8 juli 2018

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Zaterdag 7 juli 2018

Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus.

Vrijdag 6 juli 2018

Zie, wat ik als goed heb opgemerkt, is dit: dat het voortreffelijk is te eten en te drinken en het goede te genieten bij al het zwoegen, waarmee iemand zich aftobt onder de zon gedurende de weinige dagen van zijn leven, die God hem schenkt, want dit is zijn deel.

Donderdag 5 juli 2018

Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.

Woensdag 4 juli 2018

En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

Dinsdag 3 juli 2018

Zingt Gode, psalmzingt zijn naam,
baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt;
Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht.
Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen,
God in zijn heilige woning.

Maandag 2 juli 2018

En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Zondag 1 juli 2018

En zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis, en verkondigden het evangelie, dat de Christus Jezus is.

Bijbeltekst van de dag

Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede,
er is voor hen geen struikelblok.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie