DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2019)

Woensdag 31 juli 2019

Hij zeide:
Ik heb U hartelijk lief, Here, mijn sterkte,
o Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder,
mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil,
mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht.

Dinsdag 30 juli 2019

Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Maandag 29 juli 2019

De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.

Zondag 28 juli 2019

De Here maakt de blinden ziende,
de Here richt de gebogenen op,
de Here heeft de rechtvaardigen lief.

Zaterdag 27 juli 2019

Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

Vrijdag 26 juli 2019

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.

Donderdag 25 juli 2019

Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen,
knielen voor de Here, onze Maker.

Woensdag 24 juli 2019

Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.

Dinsdag 23 juli 2019

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.

Maandag 22 juli 2019

Richt de geringe en de wees,
doet recht de ellendige en de behoeftige.

Zondag 21 juli 2019

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Zaterdag 20 juli 2019

Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.

Vrijdag 19 juli 2019

Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend,
rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.

Donderdag 18 juli 2019

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.

Woensdag 17 juli 2019

Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

Dinsdag 16 juli 2019

Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut,
maar gerechtigheid redt van de dood.

Maandag 15 juli 2019

Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.

Zondag 14 juli 2019

Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

Zaterdag 13 juli 2019

Eén ding heb ik van de Here gevraagd,
dit zoek ik:
te verblijven in het huis des Heren
al de dagen van mijn leven,
om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen,
en om te onderzoeken in zijn tempel.

Vrijdag 12 juli 2019

Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Donderdag 11 juli 2019

Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Woensdag 10 juli 2019

De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader,
maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.

Dinsdag 9 juli 2019

Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

Maandag 8 juli 2019

Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

Zondag 7 juli 2019

Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild,
ik hoop op uw woord.

Zaterdag 6 juli 2019

Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

Vrijdag 5 juli 2019

En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht:
Die Zich geopenbaard heeft in het vlees,
is gerechtvaardigd door de Geest,
is verschenen aan de engelen,
is verkondigd onder de heidenen,
geloofd in de wereld,
opgenomen in heerlijkheid.

Donderdag 4 juli 2019

Elke weg van een mens is recht in zijn ogen,
maar de Here beproeft de harten.

Woensdag 3 juli 2019

Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.

Dinsdag 2 juli 2019

Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.

Maandag 1 juli 2019

Wees stil voor de Here en verbeid Hem;
wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt,
op de man die boze plannen smeedt.

Bijbeltekst van de dag

Al legert zich een leger tegen mij,
mijn hart vreest niet;
al verheft zich een krijg tegen mij,
nochtans blijf ik vertrouwen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie