DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2019)

Maandag 30 september 2019

Kolossenzen 4:5-6Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut het juiste moment; laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn, sprankelend, en weet hoe u op iedereen moet reageren.

Zondag 29 september 2019

Spreuken 10:19Een veelprater begaat al snel een misstap,
wie zijn tong in toom houdt is verstandig.

Zaterdag 28 september 2019

1 Johannes 3:2-3Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.

Vrijdag 27 september 2019

Romeinen 1:7bGenade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Donderdag 26 september 2019

Psalm 119:130Als uw woorden opengaan, is er licht
en inzicht voor de eenvoudigen.

Woensdag 25 september 2019

Filemon 1:25De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

Dinsdag 24 september 2019

1 Kronieken 29:14Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand.

Maandag 23 september 2019

Psalm 25:6-7Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij, HEER,
omwille van uw goedheid.

Zondag 22 september 2019

Efeziërs 4:15Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus.

Zaterdag 21 september 2019

1 Johannes 5:15En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben.

Vrijdag 20 september 2019

Spreuken 22:7Een rijke heeft macht over armen,
wie leent is de slaaf van zijn geldschieter.

Donderdag 19 september 2019

Johannes 3:5Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest.’

Woensdag 18 september 2019

Galaten 6:7Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Dinsdag 17 september 2019

Psalm 116:1-2De HEER heb ik lief, hij hoort
mijn stem, mijn smeken,
hij luistert naar mij,
ik roep hem aan, mijn leven lang.

Maandag 16 september 2019

1 Tessalonicenzen 4:14Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf.

Zondag 15 september 2019

Hebreeën 3:4Elk huis heeft een bouwer, maar God is de bouwer van alles.

Zaterdag 14 september 2019

Psalm 27:1De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

Vrijdag 13 september 2019

Matteüs 17:20Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’

Donderdag 12 september 2019

2 Korintiërs 8:12Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard; u hoeft niet te geven van wat u niet hebt.

Woensdag 11 september 2019

Spreuken 10:32Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord,
een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.

Dinsdag 10 september 2019

Marcus 11:25Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.

Maandag 9 september 2019

Hebreeën 12:1Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.

Zondag 8 september 2019

Psalm 18:31Gods weg is volmaakt,
het woord van de HEER is zuiver,
een schild is Hij
voor allen die bij Hem schuilen.

Zaterdag 7 september 2019

Titus 2:11-12Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.

Vrijdag 6 september 2019

Filippenzen 4:13Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

Donderdag 5 september 2019

Spreuken 15:4Kalme woorden zijn een levensboom,
een valse tong vernietigt de geest.

Woensdag 4 september 2019

Galaten 3:26-27Want door dit geloof bent u allen kinderen van God, in Christus Jezus. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.

Dinsdag 3 september 2019

Deuteronomium 5:29Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om Mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.

Maandag 2 september 2019

Psalm 62:8Bij God is mijn redding en mijn eer,
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.

Zondag 1 september 2019

Johannes 14:27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Bijbeltekst van de dag

Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie