Archief (Oktober 2019)

NBV BGT NBG BB

Donderdag 31 oktober 2019

2 Korintiërs 9:11
U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.

Woensdag 30 oktober 2019

Johannes 8:36
Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

Dinsdag 29 oktober 2019

Psalmen 37:23
Wie de HEER welgevallig is,
mag zijn weg gaan met vaste tred.

Maandag 28 oktober 2019

Johannes 14:18
Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.

Zondag 27 oktober 2019

Marcus 8:36
Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?

Zaterdag 26 oktober 2019

Psalmen 16:11
U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Vrijdag 25 oktober 2019

Matteüs 6:12
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.

Donderdag 24 oktober 2019

1 Koningen 8:57
Moge de HEER, onze God, ons bijstaan, zoals hij onze voorouders heeft bijgestaan. Moge hij zich om ons blijven bekommeren en ons niet in de steek laten.

Woensdag 23 oktober 2019

Psalmen 118:6
Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,
wat kunnen mensen mij doen?

Dinsdag 22 oktober 2019

Matteüs 5:10
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Maandag 21 oktober 2019

2 Tessalonicenzen 3:16
Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.

Zondag 20 oktober 2019

Spreuken 14:5
Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid,
een valse getuige strooit alleen maar leugens rond.

Zaterdag 19 oktober 2019

Jakobus 1:12
Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.

Vrijdag 18 oktober 2019

Jesaja 40:8
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.

Donderdag 17 oktober 2019

Spreuken 17:22
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid,
een sombere geest verzwakt het lichaam.

Woensdag 16 oktober 2019

Romeinen 5:5
Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Dinsdag 15 oktober 2019

Exodus 20:12
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Maandag 14 oktober 2019

Psalmen 18:36-37
U was het schild dat mij redde,
uw rechterhand ondersteunde mij,
uw woord maakte mij sterk,
u baande de weg voor mijn voeten,
ik wankelde niet.

Zondag 13 oktober 2019

Romeinen 15:5
Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.

Zaterdag 12 oktober 2019

1 Korintiërs 2:9
Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’

Vrijdag 11 oktober 2019

Prediker 4:12
En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.

Donderdag 10 oktober 2019

Jesaja 55:8
Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.

Woensdag 9 oktober 2019

1 Korintiërs 10:13
U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

Dinsdag 8 oktober 2019

Spreuken 16:8
Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven,
dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.

Maandag 7 oktober 2019

Filippenzen 2:5
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Zondag 6 oktober 2019

Romeinen 8:38-39
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Zaterdag 5 oktober 2019

Psalmen 27:14
Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

Vrijdag 4 oktober 2019

Openbaring 5:13
Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: 'Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.'

Donderdag 3 oktober 2019

2 Korintiërs 12:10
Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.

Woensdag 2 oktober 2019

Psalmen 9:11
Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen,
u verlaat niet wie u zoeken, HEER.

Dinsdag 1 oktober 2019

Jakobus 1:21
Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag - DailyVerses.net
Bijbeltekst van de dag
Kolossenzen 4:2
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid