DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archief (Oktober 2019)

Maandag 21 oktober 2019

2 Tessalonicenzen 3:16
Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.

Zondag 20 oktober 2019

Spreuken 14:5
Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid,
een valse getuige strooit alleen maar leugens rond.

Zaterdag 19 oktober 2019

Jakobus 1:12
Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.

Vrijdag 18 oktober 2019

Jesaja 40:8
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.

Donderdag 17 oktober 2019

Spreuken 17:22
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid,
een sombere geest verzwakt het lichaam.

Woensdag 16 oktober 2019

Romeinen 5:5
Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.
Romeinen 5:5 | NBV | 16-10-2019 | hoop hart Geest

Dinsdag 15 oktober 2019

Exodus 20:12
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
Exodus 20:12 | NBV | 15-10-2019 | God zegen familie

Maandag 14 oktober 2019

Psalmen 18:36-37
U was het schild dat mij redde,
uw rechterhand ondersteunde mij,
uw woord maakte mij sterk,
u baande de weg voor mijn voeten,
ik wankelde niet.

Zondag 13 oktober 2019

Romeinen 15:5
Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.

Zaterdag 12 oktober 2019

1 Korintiërs 2:9
Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’

Vrijdag 11 oktober 2019

Prediker 4:12
En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.

Donderdag 10 oktober 2019

Jesaja 55:8
Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Jesaja 55:8 | NBV | 10-10-2019 | God planning wijsheid

Woensdag 9 oktober 2019

1 Korintiërs 10:13
U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

Dinsdag 8 oktober 2019

Spreuken 16:8
Beter een schamel bezit, ​rechtvaardig​ verworven,
dan een grote rijkdom, verkregen door ​onrecht.

Maandag 7 oktober 2019

Filippenzen 2:5
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Zondag 6 oktober 2019

Romeinen 8:38-39
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Zaterdag 5 oktober 2019

Psalmen 27:14
Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

Vrijdag 4 oktober 2019

Openbaring 5:13
Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: 'Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.'

Donderdag 3 oktober 2019

2 Korintiërs 12:10
Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.

Woensdag 2 oktober 2019

Psalmen 9:11
Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen,
u verlaat niet wie u zoeken, HEER.

Dinsdag 1 oktober 2019

Jakobus 1:21
Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.
Bijbeltekst van de dag
2 Tessalonicenzen 3:16
Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies