DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2019)

Donderdag 31 oktober 2019

2 Korintiërs 9:11U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.

Woensdag 30 oktober 2019

Johannes 8:36Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

Dinsdag 29 oktober 2019

Psalm 37:23Wie de HEER welgevallig is,
mag zijn weg gaan met vaste tred.

Maandag 28 oktober 2019

Johannes 14:18Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.

Zondag 27 oktober 2019

Marcus 8:36Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven?

Zaterdag 26 oktober 2019

Psalm 16:11U wijst mij de weg van het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Vrijdag 25 oktober 2019

Matteüs 6:12Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.

Donderdag 24 oktober 2019

1 Koningen 8:57Moge de HEER, onze God, ons bijstaan, zoals Hij onze voorouders heeft bijgestaan. Moge Hij zich om ons blijven bekommeren en ons niet in de steek laten.

Woensdag 23 oktober 2019

Psalm 118:6Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,
wat kunnen mensen mij doen?

Dinsdag 22 oktober 2019

Matteüs 5:10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Maandag 21 oktober 2019

2 Tessalonicenzen 3:16Moge de Heer van de vrede u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.

Zondag 20 oktober 2019

Spreuken 14:5Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid,
een valse getuige strooit alleen maar leugens rond.

Zaterdag 19 oktober 2019

Jakobus 1:12Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft.

Vrijdag 18 oktober 2019

Jesaja 40:8Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

Donderdag 17 oktober 2019

Spreuken 17:22Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid,
een sombere geest verzwakt het lichaam.

Woensdag 16 oktober 2019

Romeinen 5:5Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Dinsdag 15 oktober 2019

Exodus 20:12Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Maandag 14 oktober 2019

Psalm 18:36-37U was het schild dat mij redde,
uw rechterhand ondersteunde mij,
uw woord maakte mij sterk,
U baande de weg voor mijn voeten,
ik wankelde niet.

Zondag 13 oktober 2019

Romeinen 15:5Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.

Zaterdag 12 oktober 2019

1 Korintiërs 2:9Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’

Vrijdag 11 oktober 2019

Prediker 4:12En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.

Donderdag 10 oktober 2019

Jesaja 55:8Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.

Woensdag 9 oktober 2019

1 Korintiërs 10:13U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

Dinsdag 8 oktober 2019

Spreuken 16:8Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven,
dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.

Maandag 7 oktober 2019

Filippenzen 2:5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Zondag 6 oktober 2019

Romeinen 8:38-39Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Zaterdag 5 oktober 2019

Psalm 27:14Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

Vrijdag 4 oktober 2019

Openbaring 5:13Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan Hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’

Donderdag 3 oktober 2019

2 Korintiërs 12:10Daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden, in beledigingen, nood, vervolging en ellende die ik onderga omwille van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk.

Woensdag 2 oktober 2019

Psalm 9:11Wie uw naam kent, kan op U vertrouwen,
U verlaat niet wie U zoeken, HEER.

Dinsdag 1 oktober 2019

Jakobus 1:21Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.

Bijbeltekst van de dag

De dood van een mens geeft Me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie