DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2019)

Donderdag 31 oktober 2019

Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle vrijgevigheid, die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt.

Woensdag 30 oktober 2019

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

Dinsdag 29 oktober 2019

De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet,
Hij vindt vreugde in zijn weg.

Maandag 28 oktober 2019

Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.

Zondag 27 oktober 2019

Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?

Zaterdag 26 oktober 2019

U maakt mij het pad ten leven bekend;
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Vrijdag 25 oktober 2019

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.

Donderdag 24 oktober 2019

Moge de HEERE, onze God, met ons zijn, zoals Hij met onze vaderen is geweest. Moge Hij ons niet verlaten en ons niet in de steek laten.

Woensdag 23 oktober 2019

De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd.
Wat kan een mens mij doen?

Dinsdag 22 oktober 2019

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

Maandag 21 oktober 2019

Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.

Zondag 20 oktober 2019

Een betrouwbare getuige liegt niet,
maar een valse getuige blaast leugens.

Zaterdag 19 oktober 2019

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

Vrijdag 18 oktober 2019

Het gras verdort, de bloem valt af,
maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.

Donderdag 17 oktober 2019

Een blij hart bevordert de genezing,
maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.

Woensdag 16 oktober 2019

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

Dinsdag 15 oktober 2019

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

Maandag 14 oktober 2019

Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven,
Uw rechterhand heeft mij ondersteund,
Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt.
U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven,
mijn enkels hebben niet gewankeld.

Zondag 13 oktober 2019

En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus.

Zaterdag 12 oktober 2019

Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

Vrijdag 11 oktober 2019

En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.

Donderdag 10 oktober 2019

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten,
en uw wegen zijn niet Mijn wegen,
spreekt de HEERE.

Woensdag 9 oktober 2019

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

Dinsdag 8 oktober 2019

Beter is een weinig met gerechtigheid,
dan een veelheid aan inkomsten zonder recht.

Maandag 7 oktober 2019

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.

Zondag 6 oktober 2019

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Zaterdag 5 oktober 2019

Wacht op de HEERE,
wees sterk
en Hij zal uw hart sterk maken;
ja, wacht op de HEERE.

Vrijdag 4 oktober 2019

En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.

Donderdag 3 oktober 2019

Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Woensdag 2 oktober 2019

Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen,
omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken.

Dinsdag 1 oktober 2019

Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.

Bijbeltekst van de dag

Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie