DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2019)

Zaterdag 30 november 2019

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.

Vrijdag 29 november 2019

U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

Donderdag 28 november 2019

Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God.

Woensdag 27 november 2019

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Dinsdag 26 november 2019

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

Maandag 25 november 2019

Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan,
maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.

Zondag 24 november 2019

Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering.

Zaterdag 23 november 2019

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Vrijdag 22 november 2019

Want Ú hebt mijn nieren geschapen,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken,
mijn ziel weet dat zeer goed.

Donderdag 21 november 2019

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Woensdag 20 november 2019

Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.

Dinsdag 19 november 2019

De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren;
allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard.

Maandag 18 november 2019

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Zondag 17 november 2019

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Zaterdag 16 november 2019

Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet,
en laat je hart mijn geboden in acht nemen,
want lengte van dagen en jaren van leven
en vrede zullen ze voor jou vermeerderen.

Vrijdag 15 november 2019

En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.

Donderdag 14 november 2019

Er is niemand zo heilig als de HEERE,
want er is niemand buiten U,
en er is geen rotssteen als onze God.

Woensdag 13 november 2019

Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent,
die met zijn hart de waarheid spreekt.
Die met zijn tong niet lastert,
zijn vrienden geen kwaad doet
en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.

Dinsdag 12 november 2019

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Maandag 11 november 2019

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

Zondag 10 november 2019

Schep vreugde in de HEERE,
dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.

Zaterdag 9 november 2019

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!

Vrijdag 8 november 2019

Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.

Donderdag 7 november 2019

In het hart van de mens zijn veel plannen,
maar de raad van de HEERE, die houdt stand.

Woensdag 6 november 2019

Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.

Dinsdag 5 november 2019

Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.

Maandag 4 november 2019

Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken,
u allen die op de HEERE hoopt!

Zondag 3 november 2019

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Zaterdag 2 november 2019

En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

Vrijdag 1 november 2019

Wie haat toedekt, heeft valse lippen,
en wie een kwaad gerucht verspreidt, die is een dwaas.

Bijbeltekst van de dag

En niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet hem onder een bed, maar hij zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

God is ons een toevlucht en kracht;
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie