DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (December 2019)

Dinsdag 31 december 2019

Leer mij Uw welbehagen te doen,
want U bent mijn God.
Laat Uw goede Geest mij leiden
in een geëffend land.

Maandag 30 december 2019

Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.

Zondag 29 december 2019

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Zaterdag 28 december 2019

HEERE, God van de legermachten, breng ons terug;
doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.

Vrijdag 27 december 2019

Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

Donderdag 26 december 2019

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

Woensdag 25 december 2019

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.

Dinsdag 24 december 2019

Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

Maandag 23 december 2019

Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.

Zondag 22 december 2019

Want U bent mijn rots en mijn burcht!
Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.

Zaterdag 21 december 2019

Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.

Vrijdag 20 december 2019

Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.

Donderdag 19 december 2019

Het is een valstrik voor een mens ondoordacht een heilige gelofte te doen,
en pas daarna de gedane geloften te overwegen.

Woensdag 18 december 2019

In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.

Dinsdag 17 december 2019

Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.

Maandag 16 december 2019

Proef en zie dat de HEERE goed is;
welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.

Zondag 15 december 2019

Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.

Zaterdag 14 december 2019

Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,
en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.

Vrijdag 13 december 2019

Houd valsheid en leugentaal ver van mij.
En: geef mij geen armoede of rijkdom,
voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood.

Donderdag 12 december 2019

En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.

Woensdag 11 december 2019

Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.

Dinsdag 10 december 2019

Wentel uw weg op de HEERE
en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht,
uw recht doen stralen als de middagzon.

Maandag 9 december 2019

Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde.

Zondag 8 december 2019

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Zaterdag 7 december 2019

De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen,
allen die Hem in waarheid aanroepen.

Vrijdag 6 december 2019

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Donderdag 5 december 2019

En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u.

Woensdag 4 december 2019

De toorn van de dwaas wordt dezelfde dag bekend,
maar wie schrander is, bedekt schande.

Dinsdag 3 december 2019

Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.

Maandag 2 december 2019

Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw.

Zondag 1 december 2019

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.

Bijbeltekst van de dag

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie