DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2020)

Vrijdag 31 januari 2020

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Donderdag 30 januari 2020

Het hart van een mens overdenkt zijn weg,
maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.

Woensdag 29 januari 2020

En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

Dinsdag 28 januari 2020

Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel.

Maandag 27 januari 2020

Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.

Zondag 26 januari 2020

Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk.

Zaterdag 25 januari 2020

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Vrijdag 24 januari 2020

Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt,
zo weerspiegelt het hart van de mens de mens zelf.

Donderdag 23 januari 2020

Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden.

Woensdag 22 januari 2020

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.

Dinsdag 21 januari 2020

Al vóór de bergen geboren waren
en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.

Maandag 20 januari 2020

En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Zondag 19 januari 2020

Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere.
Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar.

Zaterdag 18 januari 2020

Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief,
wie inzicht bewaart, vindt het goede.

Vrijdag 17 januari 2020

Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.

Donderdag 16 januari 2020

Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

Woensdag 15 januari 2020

In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen,
want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.

Dinsdag 14 januari 2020

Genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.

Maandag 13 januari 2020

En u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.

Zondag 12 januari 2020

In God prijs ik Zijn woord,
op God vertrouw ik, ik vrees niet;
wat zou een schepsel mij kunnen doen?

Zaterdag 11 januari 2020

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

Vrijdag 10 januari 2020

En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.

Donderdag 9 januari 2020

Valse lippen zijn voor de HEERE een gruwel,
maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig.

Woensdag 8 januari 2020

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.

Dinsdag 7 januari 2020

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.

Maandag 6 januari 2020

Want de HEERE heeft het recht lief
en zal Zijn gunstelingen niet verlaten;
voor eeuwig worden zij bewaard,
maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.

Zondag 5 januari 2020

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Zaterdag 4 januari 2020

Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.

Vrijdag 3 januari 2020

De HEERE geeft immers wijsheid,
uit Zijn mond komen kennis en inzicht.

Donderdag 2 januari 2020

Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Woensdag 1 januari 2020

Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen.

Bijbeltekst van de dag

Och, hadden zij maar zo'n hart, om Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan!

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie