DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Februari 2020)

Zaterdag 29 februari 2020

De zegen van de HEERE, die maakt rijk,
Hij voegt er geen zwoegen aan toe.

Vrijdag 28 februari 2020

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.

Donderdag 27 februari 2020

En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.

Woensdag 26 februari 2020

Huis en bezit zijn een erfenis van de vaderen,
maar een verstandige vrouw is van de HEERE.

Dinsdag 25 februari 2020

En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

Maandag 24 februari 2020

De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.

Zondag 23 februari 2020

Welzalig de man
die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters.

Zaterdag 22 februari 2020

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Vrijdag 21 februari 2020

En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.

Donderdag 20 februari 2020

Bij alle zwoegen is er overschot,
praatjes leiden slechts tot gebrek.

Woensdag 19 februari 2020

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Dinsdag 18 februari 2020

Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen.

Maandag 17 februari 2020

Bewaar mij, o God,
want ik heb tot U de toevlucht genomen.

Zondag 16 februari 2020

En neem de geboden van de HEERE, uw God, in acht door in Zijn wegen te gaan en door Hem te vrezen.

Zaterdag 15 februari 2020

En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.

Vrijdag 14 februari 2020

Leg mij als een zegel op Uw hart,
als een zegel op Uw arm.
Want de liefde is sterk als de dood,
de hartstocht onstuitbaar als het graf.
Haar vonken zijn vurige vonken,
vlammen van de HEERE.

Donderdag 13 februari 2020

Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Woensdag 12 februari 2020

Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen.

Dinsdag 11 februari 2020

Mat u niet af om rijk te worden,
gebruik daarvoor uw inzicht niet.

Maandag 10 februari 2020

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

Zondag 9 februari 2020

Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?

Zaterdag 8 februari 2020

Ik riep tot Hem met mijn mond,
en Hij werd geroemd door mijn tong.

Vrijdag 7 februari 2020

Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen.

Donderdag 6 februari 2020

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.

Woensdag 5 februari 2020

De hoogmoed van een mens zal hem vernederen,
maar de nederige van geest zal de eer vasthouden.

Dinsdag 4 februari 2020

En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn;
en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen.
Voorzeker, de HEERE is een God van recht.
Welzalig zijn allen die Hem verwachten.

Maandag 3 februari 2020

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord.

Zondag 2 februari 2020

Want het woord van de HEERE is recht
en al Zijn werk betrouwbaar.

Zaterdag 1 februari 2020

Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.

Bijbeltekst van de dag

Want duizend jaren zijn in Uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
of als een wake in de nacht.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie