DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Archief (Februari 2020)

Zaterdag 22 februari 2020

Matteüs 28:19-20
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Vrijdag 21 februari 2020

1 Johannes 4:21
We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

Donderdag 20 februari 2020

Spreuken 14:23
Elke inspanning levert iets op,
loze praatjes leiden enkel tot gebrek.

Woensdag 19 februari 2020

Openbaring 22:21
De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

Dinsdag 18 februari 2020

Matteüs 18:15
Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.

Maandag 17 februari 2020

Psalmen 16:1
Behoed mij, God, ik schuil bij u.

Zondag 16 februari 2020

Deuteronomium 8:6
Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.

Zaterdag 15 februari 2020

1 Petrus 4:7
Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.

Vrijdag 14 februari 2020

Hooglied 8:6
Draag mij als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur,
een laaiende vlam.

Donderdag 13 februari 2020

Handelingen 1:8
Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.

Woensdag 12 februari 2020

Matteüs 5:44
En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.

Dinsdag 11 februari 2020

Spreuken 23:4
Tob jezelf niet af om rijk te worden,
zet dat plan opzij.

Maandag 10 februari 2020

2 Korintiërs 3:18
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Zondag 9 februari 2020

Jeremia 32:27
Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?

Zaterdag 8 februari 2020

Psalmen 66:17
Toen mijn mond hem aanriep,
lag een lofzang op mijn tong.

Vrijdag 7 februari 2020

1 Petrus 3:14
Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.

Donderdag 6 februari 2020

Lucas 1:37
Want voor God is niets onmogelijk.

Woensdag 5 februari 2020

Spreuken 29:23
De hoogmoed van een mens brengt hem ten val,
eer is weggelegd voor wie bescheiden is.

Dinsdag 4 februari 2020

Jesaja 30:18
En toch wacht de HEER op het ogenblik
dat hij jullie genadig kan zijn;
toch zal hij zich oprichten
om zich over jullie te ontfermen.
Want de HEER is een God van recht.
Gelukkig de mens die op hem wacht.

Maandag 3 februari 2020

Efeziërs 5:25-26
Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden.

Zondag 2 februari 2020

Psalmen 33:4
Oprecht is het woord van de HEER,
alles wat hij doet is betrouwbaar.

Zaterdag 1 februari 2020

Deuteronomium 31:6
Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.
Bijbeltekst van de dag
Matteüs 28:19-20
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...