DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Februari 2020)

Zaterdag 29 februari 2020

De zegen des Heren, die maakt rijk,
zwoegen voegt er niets aan toe.

Vrijdag 28 februari 2020

Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Donderdag 27 februari 2020

Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.

Woensdag 26 februari 2020

Huis en have is een erfdeel der vaderen,
maar een verstandige vrouw is van de Here.

Dinsdag 25 februari 2020

En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.

Maandag 24 februari 2020

De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.

Zondag 23 februari 2020

Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters.

Zaterdag 22 februari 2020

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Vrijdag 21 februari 2020

En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.

Donderdag 20 februari 2020

In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn,
maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek.

Woensdag 19 februari 2020

De genade van de Here Jezus zij met allen.

Dinsdag 18 februari 2020

Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.

Zondag 16 februari 2020

En onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen.

Zaterdag 15 februari 2020

Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.

Vrijdag 14 februari 2020

Leg mij als een zegel aan uw hart
als een zegel aan uw arm.
Want sterk als de dood is de liefde
onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht,
haar vlammen zijn vuurvlammen,
een vuurgloed des Heren.

Donderdag 13 februari 2020

Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Woensdag 12 februari 2020

Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.

Dinsdag 11 februari 2020

Tob u niet af voor rijkdom,
zie van uw voornemen af.

Maandag 10 februari 2020

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Zondag 9 februari 2020

Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Zaterdag 8 februari 2020

Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen,
of er was een lofzang onder mijn tong.

Vrijdag 7 februari 2020

Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.

Donderdag 6 februari 2020

Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Woensdag 5 februari 2020

Eens mensen hoogmoed vernedert hem,
maar een nederige van geest zal eer ontvangen.

Dinsdag 4 februari 2020

Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.

Maandag 3 februari 2020

Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord.

Zondag 2 februari 2020

Want des Heren woord is waarachtig,
al zijn werk geschiedt in trouw.

Zaterdag 1 februari 2020

Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.

Bijbeltekst van de dag

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie