DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2020)

Dinsdag 31 maart 2020

Romeinen 1:17In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: 'De rechtvaardige zal leven door geloof.'

Maandag 30 maart 2020

Spreuken 13:12Almaar onvervulde hoop maakt ziek,
vervuld verlangen is een levensboom.

Zondag 29 maart 2020

1 Johannes 5:21Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.

Zaterdag 28 maart 2020

1 Petrus 1:3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.

Vrijdag 27 maart 2020

Psalm 112:5Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.

Donderdag 26 maart 2020

Johannes 11:40Jezus zei tegen haar: 'Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?'

Woensdag 25 maart 2020

Romeinen 8:31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

Dinsdag 24 maart 2020

Prediker 5:14Naakt is zo iemand uit de moederschoot gekomen, even naakt keert hij terug. Niets van wat hij heeft verworven en in handen dacht te hebben, neemt hij mee.

Maandag 23 maart 2020

1 Korintiërs 13:3Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

Zondag 22 maart 2020

Romeinen 13:7Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.

Zaterdag 21 maart 2020

Jeremia 17:14Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn,
red mij, dan zal ik veilig zijn.
Kon ik u niet altijd prijzen?

Vrijdag 20 maart 2020

Lucas 12:32Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.

Donderdag 19 maart 2020

2 Korintiërs 5:1Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.

Woensdag 18 maart 2020

Psalm 33:18Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen
en hopen op zijn trouw.

Dinsdag 17 maart 2020

Jakobus 4:2U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt.

Maandag 16 maart 2020

Lucas 6:30Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.

Zondag 15 maart 2020

Spreuken 11:13Bij een roddelaar is een geheim niet veilig,
wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.

Zaterdag 14 maart 2020

Openbaring 22:20Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
Amen. Kom, Heer Jezus!

Vrijdag 13 maart 2020

2 Korintiërs 9:10God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.

Donderdag 12 maart 2020

Psalm 149:4Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk,
hij kroont de vernederden met de zege.

Woensdag 11 maart 2020

Filippenzen 4:8Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

Dinsdag 10 maart 2020

Openbaring 22:12Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.

Maandag 9 maart 2020

Psalm 118:5In mijn nood heb ik geroepen: 'HEER!'
En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.

Zondag 8 maart 2020

Matteüs 6:34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Zaterdag 7 maart 2020

Judas 1:2Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.

Vrijdag 6 maart 2020

Spreuken 11:18De winst van een goddeloze is bedrieglijk,
het loon van een rechtvaardige is duurzaam.

Donderdag 5 maart 2020

Galaten 5:13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.

Woensdag 4 maart 2020

Hebreeën 6:10Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen.

Dinsdag 3 maart 2020

Psalm 19:15Laten de woorden van mijn mond u behagen,
de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
HEER, mijn rots, mijn bevrijder.

Maandag 2 maart 2020

Jesaja 54:17Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed
zal machteloos zijn,
en ieder die jou in een geding belastert
zal zelf veroordeeld worden.
Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt,
dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.

Zondag 1 maart 2020

Matteüs 16:18En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.

Bijbeltekst van de dag

Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...