DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (April 2020)

Donderdag 30 april 2020

1 Johannes 4:15Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.

Woensdag 29 april 2020

Psalm 90:17Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.

Dinsdag 28 april 2020

Maleachi 3:10Stel Mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of Ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op je land laat neerdalen.

Maandag 27 april 2020

Matteüs 6:6Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Zondag 26 april 2020

Habakuk 3:19God, de HEER, is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten snel als hinden,
Hij laat mij over toppen van bergen gaan.

Zaterdag 25 april 2020

2 Korintiërs 12:9Zijn antwoord was: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is.’ Dus laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

Vrijdag 24 april 2020

Hebreeën 10:23Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw.

Donderdag 23 april 2020

Spreuken 3:27Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft,
terwijl je het hem geven kunt.

Woensdag 22 april 2020

Matteüs 24:44Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

Dinsdag 21 april 2020

1 Timoteüs 6:9Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.

Maandag 20 april 2020

Psalm 16:2Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat U te boven.’

Zondag 19 april 2020

Johannes 14:1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij.

Zaterdag 18 april 2020

Jesaja 54:10Al zouden de bergen wijken
en de heuvels wankelen,
mijn liefde zal nooit meer van jou wijken
en mijn vredesverbond is onwankelbaar
– zegt de HEER, die zich over je ontfermt.

Vrijdag 17 april 2020

Prediker 7:10En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt.

Donderdag 16 april 2020

1 Johannes 4:16Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Woensdag 15 april 2020

Romeinen 11:36Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

Dinsdag 14 april 2020

Spreuken 11:25Een gulle gever zal gedijen,
wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.

Maandag 13 april 2020

Efeziërs 1:7In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade.

Zondag 12 april 2020

Marcus 16:6Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. Jullie zoeken Jezus van Nazaret, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was neergelegd.’

Zaterdag 11 april 2020

Psalm 130:5Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn woord.

Vrijdag 10 april 2020

Jesaja 53:4Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.

Donderdag 9 april 2020

Handelingen 2:46-47Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Woensdag 8 april 2020

Spreuken 15:16Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER
dan grote rijkdom en veel onrust.

Dinsdag 7 april 2020

Hebreeën 9:28Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen, niet om opnieuw de zonde op zich te nemen, maar om te redden wie Hem verwachten.

Maandag 6 april 2020

Johannes 10:28-30Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en Ik zijn één.

Zondag 5 april 2020

Zacharia 9:9Juich, vrouwe Sion,
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.

Zaterdag 4 april 2020

Romeinen 12:16Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.

Vrijdag 3 april 2020

Jakobus 3:16Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij.

Donderdag 2 april 2020

Psalm 25:4Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.

Woensdag 1 april 2020

Openbaring 3:20Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.

Bijbeltekst van de dag

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie