DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (April 2020)

Donderdag 30 april 2020

1 Johannes 4:15
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.

Woensdag 29 april 2020

Psalmen 90:17
Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.

Dinsdag 28 april 2020

Maleachi 3:10
Stel mij maar eens op de proef - zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.

Maandag 27 april 2020

Matteüs 6:6
Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Zondag 26 april 2020

Habakuk 3:19
God, de HEER, is mijn kracht,
hij maakt mijn voeten snel als hinden,
hij laat mij over mijn bergen gaan.

Zaterdag 25 april 2020

2 Korintiërs 12:9
Maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.

Vrijdag 24 april 2020

Hebreeën 10:23
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.

Donderdag 23 april 2020

Spreuken 3:27
Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft,
terwijl je het hem geven kunt.

Woensdag 22 april 2020

Matteüs 24:44
Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

Dinsdag 21 april 2020

1 Timoteüs 6:9
Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.

Maandag 20 april 2020

Psalmen 16:2
Ik zeg tot de HEER: 'U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat u te boven.'

Zondag 19 april 2020

Johannes 14:1
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.

Zaterdag 18 april 2020

Jesaja 54:10
Al zouden de bergen wijken
en de heuvels wankelen,
mijn liefde zal nooit meer van jou wijken
en mijn vredesverbond is onwankelbaar
– zegt de HEER, die zich over je ontfermt.

Vrijdag 17 april 2020

Prediker 7:10
En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt.

Donderdag 16 april 2020

1 Johannes 4:16
Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Woensdag 15 april 2020

Romeinen 11:36
Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

Dinsdag 14 april 2020

Spreuken 11:25
Een gulle gever zal gedijen,
wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.

Maandag 13 april 2020

Efeziërs 1:7
In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade.

Zondag 12 april 2020

Marcus 16:6
Maar hij zei tegen hen: 'Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd.'

Zaterdag 11 april 2020

Psalmen 130:5
Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord.

Vrijdag 10 april 2020

Jesaja 53:4
Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.

Donderdag 9 april 2020

Handelingen 2:46-47
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Woensdag 8 april 2020

Spreuken 15:16
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER
dan grote rijkdom en veel onrust.

Dinsdag 7 april 2020

Hebreeën 9:28
Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.

Maandag 6 april 2020

Johannes 10:28-30
Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.

Zondag 5 april 2020

Zacharia 9:9
Juich, Sion,
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
Je koning is in aantocht,
bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.

Zaterdag 4 april 2020

Romeinen 12:16
Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.

Vrijdag 3 april 2020

Jakobus 3:16
Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij.

Donderdag 2 april 2020

Psalmen 25:4
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.

Woensdag 1 april 2020

Openbaring 3:20
Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.
Bijbeltekst van de dag
1 Kronieken 16:11
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.