DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2020)

Zondag 31 mei 2020

Handelingen 2:3-4Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Zaterdag 30 mei 2020

Johannes 14:16Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.

Vrijdag 29 mei 2020

Psalm 119:60Ik haast mij, en aarzel niet
mij te houden aan uw geboden.

Donderdag 28 mei 2020

Leviticus 19:17-18Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je. Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.

Woensdag 27 mei 2020

1 Korintiërs 16:14Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

Dinsdag 26 mei 2020

Spreuken 3:13Gelukkig de mens die wijsheid ontdekt,
de mens die inzicht wint.

Maandag 25 mei 2020

1 Kronieken 16:11Zie uit naar de HEER en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.

Zondag 24 mei 2020

Jakobus 1:5Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.

Zaterdag 23 mei 2020

Psalm 51:3-4Wees mij genadig, God, in uw trouw,
U bent vol erbarmen, wis mijn wandaden uit,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.

Vrijdag 22 mei 2020

1 Johannes 4:9En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven.

Donderdag 21 mei 2020

Marcus 16:19Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer opgenomen in de hemel en nam Hij plaats aan de rechterhand van God.

Woensdag 20 mei 2020

Spreuken 17:28Een zwijgende dwaas houdt men voor wijs,
zolang hij zijn mond houdt, lijkt hij verstandig.

Dinsdag 19 mei 2020

Johannes 16:33Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Maandag 18 mei 2020

1 Petrus 3:8Tot slot, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.

Zondag 17 mei 2020

Psalm 150:6Alles wat adem heeft, loof de HEER.
Halleluja!

Zaterdag 16 mei 2020

Kolossenzen 3:17Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.

Vrijdag 15 mei 2020

1 Petrus 3:3-4Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.

Donderdag 14 mei 2020

Spreuken 30:5Elk woord van God is getoetst,
Hij is een schild voor wie bij Hem hun toevlucht zoeken.

Woensdag 13 mei 2020

Romeinen 12:1Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd.

Dinsdag 12 mei 2020

Marcus 11:24Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.

Maandag 11 mei 2020

Psalm 24:1Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen.

Zondag 10 mei 2020

Matteüs 19:18b-19Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.

Zaterdag 9 mei 2020

2 Tessalonicenzen 3:5Moge de Heer uw hart richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.

Vrijdag 8 mei 2020

Spreuken 22:1Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom,
waardering boven zilver en goud.

Donderdag 7 mei 2020

Galaten 5:16Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten.

Woensdag 6 mei 2020

Johannes 1:1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.

Dinsdag 5 mei 2020

Psalm 63:2God, u bent mijn God, u zoek ik,
naar u smacht mijn ziel,
naar u hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.

Maandag 4 mei 2020

1 Johannes 4:8Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.

Zondag 3 mei 2020

Exodus 14:14De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.

Zaterdag 2 mei 2020

Spreuken 2:9Als je in acht neemt wat ik zeg,
zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is,
dan volg je altijd het juiste spoor.

Vrijdag 1 mei 2020

Romeinen 8:25Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden.

Bijbeltekst van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en Ik zijn één.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie