DailyVerses.net
<

Archief (Mei 2020)

>
NBV BGT NBG BB

Zondag 31 mei 2020

Handelingen 2:3-4
Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Zaterdag 30 mei 2020

Johannes 14:16
Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.

Vrijdag 29 mei 2020

Psalmen 119:60
Ik haast mij, en aarzel niet
mij te houden aan uw geboden.

Donderdag 28 mei 2020

Leviticus 19:17-18
Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.

Woensdag 27 mei 2020

1 Korintiërs 16:14
Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

Dinsdag 26 mei 2020

Spreuken 3:13
Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden,
een mens die inzicht wint.

Maandag 25 mei 2020

1 Kronieken 16:11
Zie uit naar de HEER en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.

Zondag 24 mei 2020

Jakobus 1:5
Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.

Zaterdag 23 mei 2020

Psalmen 51:3-4
Wees mij genadig, God, in uw trouw,
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.

Vrijdag 22 mei 2020

1 Johannes 4:9
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.

Donderdag 21 mei 2020

Marcus 16:19
Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God.

Woensdag 20 mei 2020

Spreuken 17:28
Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig,
men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.

Dinsdag 19 mei 2020

Johannes 16:33
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.

Maandag 18 mei 2020

1 Petrus 3:8
Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.

Zondag 17 mei 2020

Psalmen 150:6
Alles wat adem heeft, loof de HEER.
Halleluja!

Zaterdag 16 mei 2020

Kolossenzen 3:17
Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

Vrijdag 15 mei 2020

1 Petrus 3:3-4
Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.

Donderdag 14 mei 2020

Spreuken 30:5
Elk woord van God is getoetst,
hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.

Woensdag 13 mei 2020

Romeinen 12:1
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.

Dinsdag 12 mei 2020

Marcus 11:24
Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.

Maandag 11 mei 2020

Psalmen 24:1
Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen.

Zondag 10 mei 2020

Matteüs 19:19
Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.

Zaterdag 9 mei 2020

2 Tessalonicenzen 3:5
Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.

Vrijdag 8 mei 2020

Spreuken 22:1
Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom,
waardering boven zilver en goud.

Donderdag 7 mei 2020

Galaten 5:16
Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.

Woensdag 6 mei 2020

Johannes 1:1
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.

Dinsdag 5 mei 2020

Psalmen 63:2
God, u bent mijn God, u zoek ik,
naar u smacht mijn ziel,
naar u hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.

Maandag 4 mei 2020

1 Johannes 4:8
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.

Zondag 3 mei 2020

Exodus 14:14
De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.

Zaterdag 2 mei 2020

Spreuken 2:9
Als je in acht neemt wat ik zeg,
zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is,
dan volg je altijd het juiste spoor.

Vrijdag 1 mei 2020

Romeinen 8:25
Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android