DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2020)

Zondag 31 mei 2020

En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Zaterdag 30 mei 2020

En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.

Vrijdag 29 mei 2020

Ik haast mij en aarzel niet
om uw geboden te onderhouden.

Donderdag 28 mei 2020

Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.

Woensdag 27 mei 2020

Laat alles bij u in liefde toegaan.

Dinsdag 26 mei 2020

Welzalig de mens die wijsheid vindt,
de mens die verstandigheid verkrijgt.

Maandag 25 mei 2020

Vraagt naar de Here en zijn sterkte,
zoekt zijn aangezicht bestendig.

Zondag 24 mei 2020

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Zaterdag 23 mei 2020

Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid,
delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid;
was mij geheel van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.

Vrijdag 22 mei 2020

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

Donderdag 21 mei 2020

De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods.

Woensdag 20 mei 2020

Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs;
als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.

Dinsdag 19 mei 2020

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Maandag 18 mei 2020

Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.

Zondag 17 mei 2020

Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja.

Zaterdag 16 mei 2020

En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Vrijdag 15 mei 2020

Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.

Donderdag 14 mei 2020

Alle woord Gods is gelouterd;
hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.

Woensdag 13 mei 2020

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Dinsdag 12 mei 2020

Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

Maandag 11 mei 2020

Des Heren is de aarde en haar volheid,
de wereld en die daarop wonen.

Zondag 10 mei 2020

Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Zaterdag 9 mei 2020

De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.

Vrijdag 8 mei 2020

Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom,
gunst is beter dan zilver en goud.

Donderdag 7 mei 2020

Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

Woensdag 6 mei 2020

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Dinsdag 5 mei 2020

O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik,
mijn ziel dorst naar U,
mijn vlees smacht naar U,
in een dor en dorstig land, zonder water.

Maandag 4 mei 2020

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Zondag 3 mei 2020

De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

Zaterdag 2 mei 2020

Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan,
ook rechtschapenheid, elke goede weg.

Vrijdag 1 mei 2020

Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.

Bijbeltekst van de dag

Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,
van Hem is mijn heil.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie