DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2020)

Zondag 31 mei 2020

En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Zaterdag 30 mei 2020

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.

Vrijdag 29 mei 2020

Ik heb mij gehaast en niet geaarzeld
Uw geboden in acht te nemen.

Donderdag 28 mei 2020

U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laadt. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE.

Woensdag 27 mei 2020

Laat alles bij u in liefde gebeuren.

Dinsdag 26 mei 2020

Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt.

Maandag 25 mei 2020

Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,
zoek Zijn aangezicht voortdurend.

Zondag 24 mei 2020

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

Zaterdag 23 mei 2020

Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
Was mij schoon van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.

Vrijdag 22 mei 2020

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

Donderdag 21 mei 2020

De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God.

Woensdag 20 mei 2020

Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht,
wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig.

Dinsdag 19 mei 2020

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Maandag 18 mei 2020

Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.

Zondag 17 mei 2020

Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.
Halleluja!

Zaterdag 16 mei 2020

En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.

Vrijdag 15 mei 2020

Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.

Donderdag 14 mei 2020

Ieder woord van God is gelouterd,
Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.

Woensdag 13 mei 2020

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.

Dinsdag 12 mei 2020

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

Maandag 11 mei 2020

De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.

Zondag 10 mei 2020

U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Zaterdag 9 mei 2020

En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.

Vrijdag 8 mei 2020

Een goede naam is verkieslijker dan grote rijkdom,
goede gunst dan zilver en dan goud.

Donderdag 7 mei 2020

Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.

Woensdag 6 mei 2020

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Dinsdag 5 mei 2020

O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen;
mijn ziel dorst naar U,
mijn lichaam verlangt naar U
in een land, dor en dorstig, zonder water.

Maandag 4 mei 2020

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Zondag 3 mei 2020

De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.

Zaterdag 2 mei 2020

Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen,
en billijkheid, op elk goed spoor.

Vrijdag 1 mei 2020

Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

Bijbeltekst van de dag

De vreze des HEEREN is het kwade te haten;
hoogmoed, trots en de verkeerde weg
en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen,
bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad.
Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats
en volken in plaats van uw ziel.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie