DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juni 2020)

Dinsdag 30 juni 2020

Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.

Maandag 29 juni 2020

Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.

Zondag 28 juni 2020

In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer
dan in alle bezit.

Zaterdag 27 juni 2020

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren.

Vrijdag 26 juni 2020

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Donderdag 25 juni 2020

Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,
zoek Zijn aangezicht voortdurend.

Woensdag 24 juni 2020

En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon.

Dinsdag 23 juni 2020

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Maandag 22 juni 2020

Geniet op de dag van voorspoed
van het goede,
maar bedenk
op de dag van tegenspoed
dat God zowel de ene als de andere
gemaakt heeft,
zodat de mens niet kan doorgronden iets wat na hem zijn zal.

Zondag 21 juni 2020

Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Zaterdag 20 juni 2020

Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel:
Niet door kracht en niet door geweld,
maar door Mijn Geest,
zegt de HEERE van de legermachten.

Vrijdag 19 juni 2020

De verwachting van de rechtvaardigen is blijdschap,
maar de hoop van de goddelozen zal vergaan.

Donderdag 18 juni 2020

Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven.

Woensdag 17 juni 2020

Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.

Dinsdag 16 juni 2020

Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt,
door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.

Maandag 15 juni 2020

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?

Zondag 14 juni 2020

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

Zaterdag 13 juni 2020

Wijk niet af naar rechts of naar links,
keer je voet af van het kwade!

Vrijdag 12 juni 2020

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Donderdag 11 juni 2020

Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn,
ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen;
Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen,
Ík zal dragen en redden.

Woensdag 10 juni 2020

Neig mijn hart naar Uw getuigenissen
en niet naar winstbejag.

Dinsdag 9 juni 2020

Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Maandag 8 juni 2020

De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe.

Zondag 7 juni 2020

Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.

Zaterdag 6 juni 2020

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Vrijdag 5 juni 2020

Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

Donderdag 4 juni 2020

Hij geneest de gebrokenen van hart,
Hij verbindt hen in hun leed.

Woensdag 3 juni 2020

Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten.

Dinsdag 2 juni 2020

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.

Maandag 1 juni 2020

Kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen,
en het sieraad van kinderen zijn hun vaders.

Bijbeltekst van de dag

Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie