DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2020)

Vrijdag 31 juli 2020

Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen.

Donderdag 30 juli 2020

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

Woensdag 29 juli 2020

Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk.

Dinsdag 28 juli 2020

Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.

Maandag 27 juli 2020

Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.

Zondag 26 juli 2020

Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.

Zaterdag 25 juli 2020

Bezit aan vluchtigheid ontsproten, wordt minder,
maar wie met zijn hand bijeenbrengt, vermeerdert zijn bezit.

Vrijdag 24 juli 2020

Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.

Donderdag 23 juli 2020

En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen,
in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.

Woensdag 22 juli 2020

Al belegerde mij een leger,
mijn hart zou niet vrezen;
al brak er een oorlog tegen mij uit,
toch vertrouw ik hierop.

Dinsdag 21 juli 2020

Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.

Maandag 20 juli 2020

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Zondag 19 juli 2020

Weer dus de wrevel uit uw hart,
en doe het kwade weg uit uw lichaam.
De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht.

Zaterdag 18 juli 2020

Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.

Vrijdag 17 juli 2020

Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?

Donderdag 16 juli 2020

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!

Woensdag 15 juli 2020

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Dinsdag 14 juli 2020

Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.

Maandag 13 juli 2020

HEERE, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden;
laat Uw goedertierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen.

Zondag 12 juli 2020

En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

Zaterdag 11 juli 2020

Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.

Vrijdag 10 juli 2020

Bezit baat niet op de dag van de verbolgenheid,
maar gerechtigheid redt van de dood.

Donderdag 9 juli 2020

Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden.

Woensdag 8 juli 2020

Maar voor u die Mijn Naam vreest,
zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn;
en u zult naar buiten gaan en dartelen
als kalveren uit de stal.

Dinsdag 7 juli 2020

Ik zal de HEERE te allen tijde loven,
Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.

Maandag 6 juli 2020

Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.

Zondag 5 juli 2020

Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE,
ik zal wachten op de God van mijn heil.
Mijn God zal mij horen.

Zaterdag 4 juli 2020

Het strekt een man tot eer zich buiten onenigheid te houden,
maar iedere dwaas zal zich er juist in mengen.

Vrijdag 3 juli 2020

Leer goed te doen,
zoek het recht!
Help de verdrukte,
doe de wees recht,
bepleit de rechtszaak van de weduwe!

Donderdag 2 juli 2020

En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Woensdag 1 juli 2020

De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen,
goedertieren in al Zijn werken.

Bijbeltekst van de dag

Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie