DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2020)

Vrijdag 31 juli 2020

Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.

Donderdag 30 juli 2020

Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.

Woensdag 29 juli 2020

Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.

Dinsdag 28 juli 2020

Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart bekomen.

Maandag 27 juli 2020

En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.

Zondag 26 juli 2020

Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Zaterdag 25 juli 2020

Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg;
maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.

Vrijdag 24 juli 2020

Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.

Donderdag 23 juli 2020

Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.

Woensdag 22 juli 2020

Al legert zich een leger tegen mij,
mijn hart vreest niet;
al verheft zich een krijg tegen mij,
nochtans blijf ik vertrouwen.

Dinsdag 21 juli 2020

En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.

Maandag 20 juli 2020

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

Zondag 19 juli 2020

Weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid.

Zaterdag 18 juli 2020

De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.

Vrijdag 17 juli 2020

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

Donderdag 16 juli 2020

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw.

Woensdag 15 juli 2020

Zalig de reinen van hart,
want zij zullen God zien.

Dinsdag 14 juli 2020

Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.

Maandag 13 juli 2020

Gij, Here, onthoud mij uw erbarming niet;
uw goedertierenheid en uw waarheid
mogen mij bestendig bewaren.

Zondag 12 juli 2020

En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Zaterdag 11 juli 2020

Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens.

Vrijdag 10 juli 2020

Rijkdom baat niet ten dage des toorns,
maar gerechtigheid redt van de dood.

Donderdag 9 juli 2020

Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.

Woensdag 8 juli 2020

Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.

Dinsdag 7 juli 2020

Ik wil de Here te allen tijde prijzen,
bestendig zij zijn lof in mijn mond.

Maandag 6 juli 2020

Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.

Zondag 5 juli 2020

Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.

Zaterdag 4 juli 2020

Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist,
maar elke dwaas barst los.

Vrijdag 3 juli 2020

Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.

Donderdag 2 juli 2020

En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Woensdag 1 juli 2020

De Here is rechtvaardig in al zijn wegen,
goedertieren in al zijn werken.

Bijbeltekst van de dag

Ik verkies de weg der waarheid,
Ik stel uw verordeningen voor mij.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Heel de weg, die de Here, uw God, u geboden heeft, zult gij gaan, opdat gij leeft en het u wèl ga en gij lang woont in het land, dat gij in bezit zult nemen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie