DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2020)

Vrijdag 31 juli 2020

Prediker 4:9Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want samen zwoegen loont.

Donderdag 30 juli 2020

Romeinen 8:19De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt.

Woensdag 29 juli 2020

Marcus 10:27Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’

Dinsdag 28 juli 2020

Psalm 90:12Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.

Maandag 27 juli 2020

2 Korintiërs 9:7Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

Zondag 26 juli 2020

1 Korintiërs 3:17Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

Zaterdag 25 juli 2020

Spreuken 13:11In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen,
gestage groei maakt rijk.

Vrijdag 24 juli 2020

Romeinen 12:4-5Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

Donderdag 23 juli 2020

Kolossenzen 3:23-24Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Dien Christus: Hij is uw meester!

Woensdag 22 juli 2020

Psalm 27:3Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.

Dinsdag 21 juli 2020

Lucas 6:37Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.

Maandag 20 juli 2020

2 Timoteüs 3:16-17Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

Zondag 19 juli 2020

Prediker 11:10Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.

Zaterdag 18 juli 2020

Romeinen 12:9Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.

Vrijdag 17 juli 2020

Johannes 11:25-26Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’

Donderdag 16 juli 2020

Psalm 91:1-2Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op U vertrouw ik.’

Woensdag 15 juli 2020

Matteüs 5:8Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.

Dinsdag 14 juli 2020

1 Korintiërs 12:13Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden; of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één Geest doordrenkt.

Maandag 13 juli 2020

Psalm 40:12U, HEER,
U weigert mij uw ontferming niet,
uw liefde en uw trouw
zullen mij steeds bewaren.

Zondag 12 juli 2020

Johannes 1:5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Zaterdag 11 juli 2020

1 Korintiërs 15:21Want zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.

Vrijdag 10 juli 2020

Spreuken 11:4Rijkdom helpt je niet op de dag van Gods toorn,
rechtvaardigheid redt van de dood.

Donderdag 9 juli 2020

Romeinen 5:19Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

Woensdag 8 juli 2020

Maleachi 3:20Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon van de gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend opgaan. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.

Dinsdag 7 juli 2020

Psalm 34:2De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.

Maandag 6 juli 2020

Romeinen 6:22Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u een leven in heiligheid en uiteindelijk het eeuwige leven.

Zondag 5 juli 2020

Micha 7:7Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.

Zaterdag 4 juli 2020

Spreuken 20:3Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden,
een dwaas stort zich in een woordenstrijd.

Vrijdag 3 juli 2020

Jesaja 1:17Leer goed te doen.
Zoek het recht, houd tirannen in toom,
kom op voor wezen, sta weduwen bij.

Donderdag 2 juli 2020

Filippenzen 2:11En elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Woensdag 1 juli 2020

Psalm 145:17Rechtvaardig is de HEER in alles wat Hij doet,
heel zijn schepping blijft Hij trouw.

Bijbeltekst van de dag

Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie