DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2020)

Maandag 31 augustus 2020

Job 1:12Toen zei de HEER tegen hem: ‘Luister, met alles wat van hem is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan.’ Hierop vertrok de satan.

Zondag 30 augustus 2020

Spreuken 31:30Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat,
maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen.

Zaterdag 29 augustus 2020

Matteüs 6:13En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.

Vrijdag 28 augustus 2020

Romeinen 12:11Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

Donderdag 27 augustus 2020

Psalm 119:1Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
en leven naar de wet van de HEER.

Woensdag 26 augustus 2020

Matteüs 6:7Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.

Dinsdag 25 augustus 2020

1 Kronieken 16:34Loof de HEER, want Hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.

Maandag 24 augustus 2020

Spreuken 2:7Aan wie rechtschapen is geeft Hij voorspoed,
voor wie op rechte wegen gaat is Hij een schild.

Zondag 23 augustus 2020

Jakobus 5:12Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u veroordeeld worden.

Zaterdag 22 augustus 2020

Matteüs 10:29-31Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie Vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.

Vrijdag 21 augustus 2020

Psalm 3:4U, HEER, bent een schild om mij heen,
U bent mijn eer, U houdt mij staande.

Donderdag 20 augustus 2020

Filippenzen 3:14Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept.

Woensdag 19 augustus 2020

Deuteronomium 13:5Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor Hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar Hem; dien alleen Hem en blijf Hem toegedaan.

Dinsdag 18 augustus 2020

Psalm 13:6Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat U redding brengt,
ik zal zingen voor de HEER, Hij heeft naar mij omgezien.

Maandag 17 augustus 2020

Johannes 16:24Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

Zondag 16 augustus 2020

Romeinen 16:20De God van de vrede zal Satan nu spoedig te gronde richten en aan uw voeten leggen. De genade van onze Heer Jezus zij met u.

Zaterdag 15 augustus 2020

Spreuken 23:15Mijn zoon, als je je verstand gebruikt,
loopt mijn hart over van vreugde.

Vrijdag 14 augustus 2020

Efeziërs 4:29Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.

Donderdag 13 augustus 2020

Johannes 14:6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.’

Woensdag 12 augustus 2020

Psalm 55:23Leg je last op de HEER
en Hij zal je steunen,
nooit zal Hij dulden
dat een rechtvaardige ten val komt.

Dinsdag 11 augustus 2020

Lucas 12:15Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet.’

Maandag 10 augustus 2020

Johannes 8:12Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Zondag 9 augustus 2020

Spreuken 4:5Streef naar wijsheid, zoek naar inzicht,
wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.

Zaterdag 8 augustus 2020

1 Petrus 3:9Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.

Vrijdag 7 augustus 2020

Habakuk 3:17-18Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining –
toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.

Donderdag 6 augustus 2020

Psalm 34:5Ik zocht de HEER en Hij gaf antwoord,
Hij heeft mij van alle angst bevrijd.

Woensdag 5 augustus 2020

Jakobus 1:22Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.

Dinsdag 4 augustus 2020

1 Johannes 4:13Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we doordat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest.

Maandag 3 augustus 2020

Psalm 32:8Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.

Zondag 2 augustus 2020

1 Johannes 2:17De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Zaterdag 1 augustus 2020

Jesaja 58:6Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?

Bijbeltekst van de dag

Let op uzelf en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg ervoor dat u het volle loon ontvangt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar Hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie