DailyVerses.net
<

Archief (September 2020)

NBV BGT NBG BB

Donderdag 24 september 2020

Kolossenzen 1:13-14
Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

Woensdag 23 september 2020

Psalm 33:22
Schenk ons uw trouw, HEER,
op u is al onze hoop gevestigd.

Dinsdag 22 september 2020

1 Johannes 4:18
De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.

Maandag 21 september 2020

Lucas 18:27
Jezus zei: 'Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.'

Zondag 20 september 2020

Klaagliederen 3:24
Ik besef: mijn enig bezit is de HEER,
al mijn hoop is op hem gevestigd.

Zaterdag 19 september 2020

Ezechiël 20:19-20
‘Ik, de HEER, ben jullie God: onderhoud mijn wetten en regels, en leef ze na. Houd de sabbat in ere; dat zal voor jullie en mij het teken zijn waaraan te zien is dat ik, de HEER, jullie God ben.’

Vrijdag 18 september 2020

Hebreeën 12:11
Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

Donderdag 17 september 2020

Spreuken 13:10
Betweters maken ruzie,
wie goede raad ter harte neemt, is wijs.

Woensdag 16 september 2020

Johannes 15:18
Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie.

Dinsdag 15 september 2020

1 Korintiërs 16:13
Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.

Maandag 14 september 2020

Psalm 34:7
In mijn verdrukking riep ik tot de HEER,
hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

Zondag 13 september 2020

Lucas 6:33
En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.

Zaterdag 12 september 2020

1 Petrus 1:8-9
U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.

Vrijdag 11 september 2020

Psalm 31:17
Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
toon uw trouw en red uw dienaar.

Donderdag 10 september 2020

Joël 2:13
Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.

Woensdag 9 september 2020

Johannes 8:44
Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.

Dinsdag 8 september 2020

Spreuken 4:24
Neem nooit leugens in de mond,
laat geen bedrog over je lippen komen.

Maandag 7 september 2020

Filippenzen 3:20
Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.

Zondag 6 september 2020

Matteüs 5:6
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Zaterdag 5 september 2020

Psalm 62:2
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.

Vrijdag 4 september 2020

Marcus 1:15
‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Donderdag 3 september 2020

1 Korintiërs 13:1
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.

Woensdag 2 september 2020

Psalm 119:2
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
hem zoeken met heel hun hart.

Dinsdag 1 september 2020

Filippenzen 4:4
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...