DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2020)

Woensdag 30 september 2020

Johannes 16:7Maar dit is de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden.

Dinsdag 29 september 2020

Psalm 119:9Hoe kan wie jong is zuiver leven?
Door zich te houden aan uw woord.

Maandag 28 september 2020

2 Timoteüs 2:15Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.

Zondag 27 september 2020

Numeri 6:24-26Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Zaterdag 26 september 2020

Spreuken 24:14Zie wijsheid als de honing voor je leven.
Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst,
je hoop gaat niet verloren.

Vrijdag 25 september 2020

Romeinen 8:28En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

Donderdag 24 september 2020

Kolossenzen 1:13-14Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

Woensdag 23 september 2020

Psalm 33:22Schenk ons uw trouw, HEER,
op U is al onze hoop gevestigd.

Dinsdag 22 september 2020

1 Johannes 4:18De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen.

Maandag 21 september 2020

Lucas 18:27Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’

Zondag 20 september 2020

Klaagliederen 3:24Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op Hem gevestigd.

Zaterdag 19 september 2020

Ezechiël 20:19-20Ik, de HEER, ben jullie God: houd je aan mijn bepalingen en regels, en leef ze na. Vier mijn sabbat als een heilige dag; dat zal voor jullie en Mij het teken zijn waaraan te zien is dat Ik, de HEER, jullie God ben.

Vrijdag 18 september 2020

Hebreeën 12:11Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

Donderdag 17 september 2020

Spreuken 13:10Betweters maken ruzie,
wie goede raad ter harte neemt is wijs.

Woensdag 16 september 2020

Johannes 15:18Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie.

Dinsdag 15 september 2020

1 Korintiërs 16:13Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.

Maandag 14 september 2020

Psalm 34:7In mijn verdrukking riep ik tot de HEER,
Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

Zondag 13 september 2020

Lucas 6:33En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.

Zaterdag 12 september 2020

1 Petrus 1:8-9U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.

Vrijdag 11 september 2020

Psalm 31:17Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
toon uw trouw en red uw dienaar.

Donderdag 10 september 2020

Joël 2:13Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.

Woensdag 9 september 2020

Johannes 8:44Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.

Dinsdag 8 september 2020

Spreuken 4:24Neem nooit leugens in de mond,
laat geen bedrog over je lippen komen.

Maandag 7 september 2020

Filippenzen 3:20Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.

Zondag 6 september 2020

Matteüs 5:6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Zaterdag 5 september 2020

Psalm 62:2Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.

Vrijdag 4 september 2020

Marcus 1:15De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.

Donderdag 3 september 2020

1 Korintiërs 13:1Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal.

Woensdag 2 september 2020

Psalm 119:2Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
Hem zoeken met heel hun hart.

Dinsdag 1 september 2020

Filippenzen 4:4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

Bijbeltekst van de dag

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie