DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2020)

Woensdag 30 september 2020

Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

Dinsdag 29 september 2020

Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren?
Als hij dat houdt naar uw woord.

Maandag 28 september 2020

Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.

Zondag 27 september 2020

De Here zegene u en behoede u;
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Zaterdag 26 september 2020

Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel.
Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst
en uw verwachting wordt niet afgesneden.

Vrijdag 25 september 2020

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Donderdag 24 september 2020

Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.

Woensdag 23 september 2020

Uw goedertierenheid, Here, zij over ons,
gelijk wij op U hopen.

Dinsdag 22 september 2020

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Maandag 21 september 2020

Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

Zondag 20 september 2020

Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here,
daarom zal ik op Hem hopen.

Zaterdag 19 september 2020

Ik ben de Here, uw God, wandelt naar mijn inzettingen en onderhoudt naarstig mijn verordeningen. Heiligt mijn sabbatten, dan zullen deze een teken zijn tussen Mij en u, opdat gij weet, dat Ik, de Here, uw God ben.

Vrijdag 18 september 2020

Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.

Donderdag 17 september 2020

Door overmoed ontstaat slechts twist,
maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.

Woensdag 16 september 2020

Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.

Dinsdag 15 september 2020

Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!

Maandag 14 september 2020

Deze ellendige hier riep en de Here hoorde,
Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.

Zondag 13 september 2020

Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat.

Zaterdag 12 september 2020

Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.

Vrijdag 11 september 2020

Doe uw aanschijn lichten over uw knecht,
verlos mij door uw goedertierenheid.

Donderdag 10 september 2020

Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.

Woensdag 9 september 2020

Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

Dinsdag 8 september 2020

Doe weg van u de valsheid van mond
en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.

Maandag 7 september 2020

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten.

Zondag 6 september 2020

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Zaterdag 5 september 2020

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,
van Hem is mijn heil.

Vrijdag 4 september 2020

De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

Donderdag 3 september 2020

Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak,
maar had de liefde niet,
ik ware schallend koper
of een rinkelende cimbaal.

Woensdag 2 september 2020

Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren,
die Hem van ganser harte zoeken.

Dinsdag 1 september 2020

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

Bijbeltekst van de dag

Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie