DailyVerses.net
<

Archief (Oktober 2020)

NBV BGT NBG BB

Donderdag 29 oktober 2020

Psalm 9:10
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte,
een burcht in tijden van nood.

Woensdag 28 oktober 2020

Lucas 10:27
De wetgeleerde antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.'

Dinsdag 27 oktober 2020

1 Johannes 2:16
Want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld.

Maandag 26 oktober 2020

Spreuken 4:25
Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien,
nooit je ogen hoeven neerslaan.

Zondag 25 oktober 2020

1 Petrus 5:8
Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

Zaterdag 24 oktober 2020

1 Korintiërs 3:16
Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?

Vrijdag 23 oktober 2020

Psalm 42:2
Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar u, o God.

Donderdag 22 oktober 2020

2 Korintiërs 5:21
God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

Woensdag 21 oktober 2020

Deuteronomium 28:1
Mozes sprak: 'Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen.'

Dinsdag 20 oktober 2020

Psalm 90:4
Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.

Maandag 19 oktober 2020

Matteüs 6:2
Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.

Zondag 18 oktober 2020

1 Korintiërs 12:12
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

Zaterdag 17 oktober 2020

Prediker 10:12
De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.

Vrijdag 16 oktober 2020

Johannes 17:15
Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.

Donderdag 15 oktober 2020

1 Timoteüs 6:10
Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.

Woensdag 14 oktober 2020

Psalm 139:1-2
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.

Dinsdag 13 oktober 2020

Openbaring 3:11
Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.

Maandag 12 oktober 2020

1 Koningen 2:3
Houd je aan je verplichtingen tegenover de HEER, je God: gehoorzaam hem en neem zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die zijn vastgelegd in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt.

Zondag 11 oktober 2020

Psalm 5:4
In de morgen, HEER, hoort u mijn stem,
in de morgen wend ik mij tot u en wacht.

Zaterdag 10 oktober 2020

Lucas 12:22b-23
Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding.

Vrijdag 9 oktober 2020

Filippenzen 4:9
Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

Donderdag 8 oktober 2020

Spreuken 10:12
Haat brengt ruzie voort,
liefde dekt alle fouten toe.

Woensdag 7 oktober 2020

Jesaja 41:13
Want ik ben de HEER, je God,
ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
Wees niet bang, ik zal je helpen.

Dinsdag 6 oktober 2020

Lucas 17:3b-4
Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw hebben, vergeef hun. En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: “Ik heb berouw,” dan moet je hun vergeven.

Maandag 5 oktober 2020

Psalm 68:20
Geprezen zij de Heer, dag aan dag,
deze God draagt ons en redt ons. sela

Zondag 4 oktober 2020

Romeinen 14:5
De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.

Zaterdag 3 oktober 2020

3 Johannes 1:2
Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik.

Vrijdag 2 oktober 2020

Spreuken 19:22
Een mens heeft het verlangen goed te doen,
je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.

Donderdag 1 oktober 2020

Romeinen 8:37
Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.
Opmerkingen
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...