DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2020)

Vrijdag 31 januari 2020

Johannes 3:16Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Donderdag 30 januari 2020

Spreuken 16:9Een mens stippelt zijn weg uit,
de HEER bepaalt de richting die hij gaat.

Woensdag 29 januari 2020

Marcus 12:30Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.

Dinsdag 28 januari 2020

Matteüs 12:36Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.

Maandag 27 januari 2020

Psalm 51:12Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.

Zondag 26 januari 2020

Jeremia 32:17Ach HEER, mijn God, U hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor U is niets onmogelijk.

Zaterdag 25 januari 2020

1 Petrus 5:7Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart.

Vrijdag 24 januari 2020

Spreuken 27:19Zoals water het gezicht weerspiegelt,
zo weerspiegelt het hart de mens.

Donderdag 23 januari 2020

Romeinen 14:11Want er staat geschreven: ‘Zo waar Ik leef – zegt de Heer –, voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’

Woensdag 22 januari 2020

Hebreeën 12:14Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.

Dinsdag 21 januari 2020

Psalm 90:2Nog voor de bergen waren geboren,
voor U aarde en land had gebaard –
U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Maandag 20 januari 2020

Matteüs 5:15-16Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Zondag 19 januari 2020

Kolossenzen 3:18-19Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals het volgelingen van de Heer past. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.

Zaterdag 18 januari 2020

Spreuken 19:8Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief,
wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.

Vrijdag 17 januari 2020

Romeinen 8:6Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.

Donderdag 16 januari 2020

Matteüs 5:18Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

Woensdag 15 januari 2020

Psalm 4:9In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want U, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

Dinsdag 14 januari 2020

Lucas 10:9Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”

Maandag 13 januari 2020

Efeziërs 4:3Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.

Zondag 12 januari 2020

Psalm 56:5Op God, wiens woord ik prijs,
op God vertrouw ik, angst ken ik niet,
wat kan een sterveling mij aandoen?

Zaterdag 11 januari 2020

1 Johannes 2:2Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

Vrijdag 10 januari 2020

Efeziërs 6:4Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen, zodat u ze opvoedt zoals de Heer dat wil.

Donderdag 9 januari 2020

Spreuken 12:22Bedriegers zijn de HEER een gruwel,
betrouwbare mensen zijn Hem welgevallig.

Woensdag 8 januari 2020

Efeziërs 2:4-5Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft Hij ons, terwijl wij allen dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered!

Dinsdag 7 januari 2020

Matteüs 7:24Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots.

Maandag 6 januari 2020

Psalm 37:28Want de HEER heeft gerechtigheid lief,
wie Hem trouw zijn, verlaat Hij niet.
Zij blijven voor eeuwig behouden,
maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.

Zondag 5 januari 2020

Johannes 14:26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

Zaterdag 4 januari 2020

Galaten 6:2Draag elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling.

Vrijdag 3 januari 2020

Spreuken 2:6Want het is de HEER die wijsheid schenkt,
zijn woorden bieden kennis en inzicht.

Donderdag 2 januari 2020

Matteüs 5:19Wie dus ook maar het minste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de minste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.

Woensdag 1 januari 2020

1 Tessalonicenzen 5:15Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.

Bijbeltekst van de dag

Wanneer Hij komt zal Hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie