DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2019)

Zaterdag 30 november 2019

Johannes 14:13En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.

Vrijdag 29 november 2019

Exodus 20:17Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.

Donderdag 28 november 2019

Prediker 3:12-13Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken tegoed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.

Woensdag 27 november 2019

Lucas 11:13Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen!

Dinsdag 26 november 2019

Matteüs 5:17Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.

Maandag 25 november 2019

Spreuken 10:8Een wijze laat zich gezeggen,
een blaaskaak komt ten val.

Zondag 24 november 2019

Matteüs 3:8Breng liever vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn.

Zaterdag 23 november 2019

Lucas 19:10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.

Vrijdag 22 november 2019

Psalm 139:13-14U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Donderdag 21 november 2019

Matteüs 4:4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’

Woensdag 20 november 2019

1 Timoteüs 5:8Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.

Dinsdag 19 november 2019

Psalm 34:23De HEER redt het leven van zijn dienaren,
nooit zal boeten wie schuilt bij Hem.

Maandag 18 november 2019

Matteüs 6:33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Zondag 17 november 2019

Johannes 7:38“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft,” zo zegt de Schrift.

Zaterdag 16 november 2019

Spreuken 3:1-2Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet,
houd in je hart mijn richtlijnen vast.
Ze vermeerderen de dagen van je leven,
geven je vele jaren van geluk.

Vrijdag 15 november 2019

Efeziërs 5:2En ga de weg van de liefde, zoals Christus deed, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

Donderdag 14 november 2019

1 Samuel 2:2Geen is er heilig als de HEER,
er is geen andere god dan U,
geen rots is er als onze God.

Woensdag 13 november 2019

Psalm 15:2-3Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.

Dinsdag 12 november 2019

1 Timoteüs 2:5Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Maandag 11 november 2019

1 Johannes 3:1Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent.

Zondag 10 november 2019

Psalm 37:4Zoek je geluk bij de HEER,
Hij zal geven wat je hart verlangt.

Zaterdag 9 november 2019

Jakobus 4:8Kom nader tot God, dan komt Hij nader tot u. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.

Vrijdag 8 november 2019

Romeinen 12:14Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.

Donderdag 7 november 2019

Spreuken 19:21Een mens maakt allerlei plannen,
wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.

Woensdag 6 november 2019

1 Timoteüs 4:12Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.

Dinsdag 5 november 2019

Deuteronomium 4:29Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en Hem ook vinden, als u Hem met hart en ziel zoekt.

Maandag 4 november 2019

Psalm 31:25U die uw hoop vestigt op de HEER:
wees allen sterk en houd moed.

Zondag 3 november 2019

Romeinen 12:2U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Zaterdag 2 november 2019

Marcus 9:23Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of Ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’

Vrijdag 1 november 2019

Spreuken 10:18Wie heimelijk haat is een huichelaar,
wie openlijk lastert een dwaas.

Bijbeltekst van de dag

Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen noch mannen die zich prostitueren of die andere mannen misbruiken, dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie