DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (November 2019)

NBV BGT NBG BB

Zaterdag 30 november 2019

Johannes 14:13
En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.

Vrijdag 29 november 2019

Exodus 20:17
Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.

Donderdag 28 november 2019

Prediker 3:12-13
Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.

Woensdag 27 november 2019

Lucas 11:13
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.

Dinsdag 26 november 2019

Matteüs 5:17
Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.

Maandag 25 november 2019

Spreuken 10:8
Een wijze doet wat hem geboden wordt,
een bedrieger komt ten val.

Zondag 24 november 2019

Matteüs 3:8
Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn.

Zaterdag 23 november 2019

Lucas 19:10
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.

Vrijdag 22 november 2019

Psalmen 139:13-14
U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Donderdag 21 november 2019

Matteüs 4:4
Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’

Woensdag 20 november 2019

1 Timoteüs 5:8
Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.

Dinsdag 19 november 2019

Psalmen 34:23
De HEER redt het leven van zijn dienaren,
nooit zal boeten wie schuilt bij hem.

Maandag 18 november 2019

Matteüs 6:33
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Zondag 17 november 2019

Johannes 7:38
'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,' zo zegt de Schrift.

Zaterdag 16 november 2019

Spreuken 3:1-2
Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet,
houd in je hart mijn richtlijnen vast.
Ze vermeerderen de dagen van je leven,
geven je vele jaren van geluk.

Vrijdag 15 november 2019

Efeziërs 5:2
En ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

Donderdag 14 november 2019

1 Samuel 2:2
Geen is er heilig als de HEER,
er is geen andere god dan u,
geen rots is er als onze God.

Woensdag 13 november 2019

Psalmen 15:2-3
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.

Dinsdag 12 november 2019

1 Timoteüs 2:5
Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Maandag 11 november 2019

1 Johannes 3:1
Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent.

Zondag 10 november 2019

Psalmen 37:4
Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt.

Zaterdag 9 november 2019

Jakobus 4:8
Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.

Vrijdag 8 november 2019

Romeinen 12:14
Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.

Donderdag 7 november 2019

Spreuken 19:21
Een mens maakt allerlei plannen,
wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.

Woensdag 6 november 2019

1 Timoteüs 4:12
Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.

Dinsdag 5 november 2019

Deuteronomium 4:29
Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt.

Maandag 4 november 2019

Psalmen 31:25
Allen die uw hoop vestigt op de HEER:
wees sterk en houd moed.

Zondag 3 november 2019

Romeinen 12:2
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Zaterdag 2 november 2019

Marcus 9:23
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’

Vrijdag 1 november 2019

Spreuken 10:18
Wie heimelijk haat is een huichelaar,
wie openlijk lastert een dwaas.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag - DailyVerses.net
Bijbeltekst van de dag
1 Timoteüs 6:17
Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid