DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2019)

Donderdag 31 oktober 2019

Terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt.

Woensdag 30 oktober 2019

Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.

Dinsdag 29 oktober 2019

Door de Here worden de schreden van de man bevestigd,
aan wiens weg Hij welgevallen heeft.

Maandag 28 oktober 2019

Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.

Zondag 27 oktober 2019

Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?

Zaterdag 26 oktober 2019

Gij maakt mij het pad des levens bekend;
overvloed van vreugde is bij uw aangezicht,
liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.

Vrijdag 25 oktober 2019

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

Donderdag 24 oktober 2019

De Here, onze God, zij met ons, zoals Hij met onze vaderen geweest is; Hij verlate en verwerpe ons niet.

Woensdag 23 oktober 2019

De Here is met mij, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?

Dinsdag 22 oktober 2019

Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Maandag 21 oktober 2019

En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.

Zondag 20 oktober 2019

Een betrouwbaar getuige liegt niet,
maar wie leugens uitblaast, is een vals getuige.

Zaterdag 19 oktober 2019

Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Vrijdag 18 oktober 2019

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

Donderdag 17 oktober 2019

Een vrolijk hart bevordert de genezing,
maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.

Woensdag 16 oktober 2019

En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Dinsdag 15 oktober 2019

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.

Maandag 14 oktober 2019

Ook gaaft Gij mij het schild uws heils,
en uw rechterhand ondersteunde mij,
uw nederbuigende goedheid maakte mij groot.
Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden,
en mijn enkels wankelden niet.

Zondag 13 oktober 2019

De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.

Zaterdag 12 oktober 2019

Maar, gelijk geschreven staat:
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Vrijdag 11 oktober 2019

Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.

Donderdag 10 oktober 2019

Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.

Woensdag 9 oktober 2019

Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Dinsdag 8 oktober 2019

Beter een weinig met gerechtigheid,
dan grote inkomsten met onrecht.

Maandag 7 oktober 2019

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.

Zondag 6 oktober 2019

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Zaterdag 5 oktober 2019

Wacht op de Here, wees sterk,
uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.

Vrijdag 4 oktober 2019

En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen:
Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.

Donderdag 3 oktober 2019

Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Woensdag 2 oktober 2019

Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen,
want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.

Dinsdag 1 oktober 2019

Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.

Bijbeltekst van de dag

Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie