DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2021)

Dinsdag 30 november 2021

2 Tessalonicenzen 3:3Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

Maandag 29 november 2021

Jesaja 41:4Wie heeft dat tot stand gebracht?
Wie roept de generaties vanaf het begin?
Ik, de HEER, Ik was de eerste
en ook bij de laatsten zal Ik zijn.

Zondag 28 november 2021

Galaten 5:22-23Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Zaterdag 27 november 2021

1 Korintiërs 15:58Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.

Vrijdag 26 november 2021

Psalm 37:21De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug,
de rechtvaardige geeft, uit mededogen.

Donderdag 25 november 2021

2 Tessalonicenzen 1:3Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.

Woensdag 24 november 2021

Lucas 11:28Maar Hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’

Dinsdag 23 november 2021

Spreuken 21:2Een mens kiest in eigen ogen steeds de rechte weg,
de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.

Maandag 22 november 2021

Johannes 15:12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.

Zondag 21 november 2021

1 Johannes 1:9Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven.

Zaterdag 20 november 2021

Psalm 124:8Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Vrijdag 19 november 2021

Deuteronomium 6:4-5Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Donderdag 18 november 2021

Lucas 5:32Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot inkeer op te roepen, maar zondaars.

Woensdag 17 november 2021

2 Samuel 22:31Gods weg is volmaakt,
het woord van de HEER is zuiver,
een schild is Hij
voor allen die bij Hem schuilen.

Dinsdag 16 november 2021

Efeziërs 4:30Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.

Maandag 15 november 2021

2 Korintiërs 7:1Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.

Zondag 14 november 2021

Psalm 54:6Zie, God is mijn helper,
de Heer is het die mijn leven draagt.

Zaterdag 13 november 2021

Handelingen 16:25Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.

Vrijdag 12 november 2021

Kolossenzen 3:16Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.

Donderdag 11 november 2021

Jesaja 51:12Ik, Ik ben het die jullie troost.
Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling,
voor een mensenkind dat vergaat als gras?

Woensdag 10 november 2021

Jozua 1:8Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.

Dinsdag 9 november 2021

Jakobus 1:3Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.

Maandag 8 november 2021

Psalm 9:3Ik wil vrolijk zijn, voor U juichen,
uw naam bezingen, Allerhoogste.

Zondag 7 november 2021

2 Kronieken 30:9bDe HEER, uw God, is immers genadig en liefdevol; als u naar hem terugkeert, zal hij zich niet van u afwenden.

Zaterdag 6 november 2021

Hebreeën 11:6Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

Vrijdag 5 november 2021

Jesaja 28:29Ook dit vindt zijn oorsprong
bij de HEER van de hemelse machten:
zijn beleid is wonderbaarlijk,
zijn wijsheid is groot.

Donderdag 4 november 2021

Lucas 10:20Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.

Woensdag 3 november 2021

Jozua 1:9Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.

Dinsdag 2 november 2021

Psalm 57:6Verhef u boven de hemelen, God,
laat uw glorie heel de aarde vervullen.

Maandag 1 november 2021

Matteüs 19:18b-19Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.

Bijbeltekst van de dag

Wie de geboden naleeft, behoudt zijn leven,
wie de weg van de HEER veracht, zal sterven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie