DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2021)

Zondag 31 oktober 2021

Filippenzen 4:5Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.

Zaterdag 30 oktober 2021

Psalm 94:19Toen ik door zorgen werd overstelpt,
was uw troost de vreugde van mijn ziel.

Vrijdag 29 oktober 2021

Hebreeën 4:16Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Donderdag 28 oktober 2021

Kolossenzen 3:14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

Woensdag 27 oktober 2021

Jesaja 41:10Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met mijn bevrijdende rechterhand.

Dinsdag 26 oktober 2021

Matteüs 7:1Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.

Maandag 25 oktober 2021

Efeziërs 6:12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

Zondag 24 oktober 2021

Psalm 139:7-8Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar.

Zaterdag 23 oktober 2021

Handelingen 4:12Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.

Vrijdag 22 oktober 2021

Matteüs 19:14Laat die kinderen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.

Donderdag 21 oktober 2021

Spreuken 12:25Bezorgdheid maakt een mens neerslachtig,
een hartelijk woord beurt hem op.

Woensdag 20 oktober 2021

Matteüs 4:19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’

Dinsdag 19 oktober 2021

Deuteronomium 5:11Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan.

Maandag 18 oktober 2021

Psalm 103:13Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.

Zondag 17 oktober 2021

1 Johannes 4:12Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen.

Zaterdag 16 oktober 2021

Romeinen 12:10Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

Vrijdag 15 oktober 2021

Spreuken 10:9Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg,
wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.

Donderdag 14 oktober 2021

Matteüs 6:3-4Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je gift in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Woensdag 13 oktober 2021

Johannes 12:26Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Dinsdag 12 oktober 2021

Psalm 24:10Wie is Hij, die koning vol majesteit?
De HEER van de hemelse machten,
Hij is de koning vol majesteit. sela

Maandag 11 oktober 2021

Joël 2:12Nu dan – spreekt de HEER –, keer terug tot Mij met heel je hart, door te vasten, te treuren en te rouwen.

Zondag 10 oktober 2021

Matteüs 4:17Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

Zaterdag 9 oktober 2021

Spreuken 21:3De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt
dan dat je een offer brengt.

Vrijdag 8 oktober 2021

1 Korintiërs 10:23U zegt: ‘Alles is toegestaan.’ Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.

Donderdag 7 oktober 2021

Ezechiël 18:32De dood van een mens geeft Me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!

Woensdag 6 oktober 2021

Psalm 44:4Zij verkregen het land niet met het zwaard,
niet hun eigen kracht heeft hen gered,
maar uw rechterhand, uw arm,
het licht van uw gelaat. U had hen lief.

Dinsdag 5 oktober 2021

2 Korintiërs 9:8God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.

Maandag 4 oktober 2021

Deuteronomium 5:33Volg steeds de weg die Hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven; het zal u goed gaan en u zult lang wonen in het land dat u in bezit krijgt.

Zondag 3 oktober 2021

Spreuken 31:9Spreek, oordeel rechtvaardig,
geef de armen en behoeftigen hun recht.

Zaterdag 2 oktober 2021

1 Tessalonicenzen 5:24Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

Vrijdag 1 oktober 2021

1 Korintiërs 6:12U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen.

Bijbeltekst van de dag

Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie