DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2021)

Zondag 31 oktober 2021

Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.

Zaterdag 30 oktober 2021

Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste
verkwikten uw vertroostingen mijn ziel.

Vrijdag 29 oktober 2021

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Donderdag 28 oktober 2021

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Woensdag 27 oktober 2021

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Dinsdag 26 oktober 2021

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Maandag 25 oktober 2021

Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Zondag 24 oktober 2021

Waarheen zou ik gaan voor uw Geest,
waarheen vlieden voor uw aangezicht?
Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar,
of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er.

Zaterdag 23 oktober 2021

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Vrijdag 22 oktober 2021

Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Donderdag 21 oktober 2021

Kommer in het hart van de mens buigt het neder,
maar een goed woord verblijdt het.

Woensdag 20 oktober 2021

En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.

Dinsdag 19 oktober 2021

Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

Maandag 18 oktober 2021

Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,
ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen.

Zondag 17 oktober 2021

Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.

Zaterdag 16 oktober 2021

Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.

Vrijdag 15 oktober 2021

Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig,
maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.

Donderdag 14 oktober 2021

Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Woensdag 13 oktober 2021

Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.

Dinsdag 12 oktober 2021

Wie is Hij toch, de Koning der ere?
De Here der heerscharen,
Hij is de Koning der ere. sela

Maandag 11 oktober 2021

Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht.

Zondag 10 oktober 2021

Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Zaterdag 9 oktober 2021

Gerechtigheid en recht doen,
is de Here welgevalliger dan offers.

Vrijdag 8 oktober 2021

Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.

Donderdag 7 oktober 2021

Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here Here; daarom bekeert u, opdat gij leeft.

Woensdag 6 oktober 2021

Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven,
niet hun arm heeft hen gered,
maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn,
omdat Gij in hen een welbehagen hadt.

Dinsdag 5 oktober 2021

En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.

Maandag 4 oktober 2021

Heel de weg, die de Here, uw God, u geboden heeft, zult gij gaan, opdat gij leeft en het u wèl ga en gij lang woont in het land, dat gij in bezit zult nemen.

Zondag 3 oktober 2021

Open uw mond, oordeel rechtvaardig,
verschaf de verdrukte en nooddruftige recht.

Vrijdag 1 oktober 2021

Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten.

Bijbeltekst van de dag

Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie