DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2021)

Donderdag 30 september 2021

Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen,
want zij zijn de blijdschap mijns harten.

Woensdag 29 september 2021

Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.

Dinsdag 28 september 2021

Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.

Maandag 27 september 2021

Wees niet wijs in eigen ogen,
vrees de Here en wijk van het kwaad;
het zal medicijn wezen voor uw vlees,
en lafenis voor uw gebeente.

Zondag 26 september 2021

Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel.

Zaterdag 25 september 2021

Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Vrijdag 24 september 2021

Niet ons, o Here, niet ons,
maar uw naam geef eer,
om uw goedertierenheid, om uw trouw.

Donderdag 23 september 2021

De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.

Woensdag 22 september 2021

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Dinsdag 21 september 2021

De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.

Maandag 20 september 2021

Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.

Zondag 19 september 2021

Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.

Zaterdag 18 september 2021

De Here zal het voor mij voleindigen.
O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Laat niet varen de werken uwer handen.

Vrijdag 17 september 2021

Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

Donderdag 16 september 2021

Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.

Woensdag 15 september 2021

Een lankmoedig mens overtreft een held,
wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.

Dinsdag 14 september 2021

Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

Maandag 13 september 2021

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Zondag 12 september 2021

Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.

Zaterdag 11 september 2021

Maar wie roemt, roeme in de Here; want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Here een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan.

Vrijdag 10 september 2021

Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.

Donderdag 9 september 2021

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten;
zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leid mij op de eeuwige weg.

Woensdag 8 september 2021

Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden.

Dinsdag 7 september 2021

Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

Maandag 6 september 2021

Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.

Zondag 5 september 2021

Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.

Zaterdag 4 september 2021

Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Vrijdag 3 september 2021

Want hemelhoog is uw goedertierenheid,
tot aan de wolken reikt uw trouw.

Donderdag 2 september 2021

Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Woensdag 1 september 2021

God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Bijbeltekst van de dag

Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie