DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2021)

Zondag 31 oktober 2021

Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.

Zaterdag 30 oktober 2021

Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden,
verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.

Vrijdag 29 oktober 2021

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Donderdag 28 oktober 2021

En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.

Woensdag 27 oktober 2021

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Dinsdag 26 oktober 2021

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt.

Maandag 25 oktober 2021

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Zondag 24 oktober 2021

Waar kan ik Uw Geest ontgaan,
waar Uw aangezicht ontvluchten?
Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar;
of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.

Zaterdag 23 oktober 2021

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

Vrijdag 22 oktober 2021

Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Donderdag 21 oktober 2021

Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer,
maar een goed woord verblijdt het.

Woensdag 20 oktober 2021

En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.

Dinsdag 19 oktober 2021

U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.

Maandag 18 oktober 2021

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

Zondag 17 oktober 2021

Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.

Zaterdag 16 oktober 2021

Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.

Vrijdag 15 oktober 2021

Wie in oprechtheid zijn weg gaat, gaat een veilige weg,
maar wie kromme wegen gaat, zal opgemerkt worden.

Donderdag 14 oktober 2021

Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Woensdag 13 oktober 2021

Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.

Dinsdag 12 oktober 2021

Wie is Hij, deze Koning der ere?
De HEERE van de legermachten,
Hij is de Koning der ere. Sela

Maandag 11 oktober 2021

Ook nu echter, spreekt de HEERE,
bekeer u tot Mij met heel uw hart,
namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.

Zondag 10 oktober 2021

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Zaterdag 9 oktober 2021

Gerechtigheid en recht te doen
is voor de HEERE verkieslijker dan een offer.

Vrijdag 8 oktober 2021

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.

Donderdag 7 oktober 2021

Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!

Woensdag 6 oktober 2021

Want zij hebben het land niet door hun zwaard in bezit genomen
en hún arm heeft hun geen verlossing gegeven,
maar Uw rechterhand, Uw arm
en het licht van Uw aangezicht, omdat U hun goedgezind was.

Dinsdag 5 oktober 2021

En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.

Maandag 4 oktober 2021

Heel de weg die de HEERE, uw God, u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft, en het u goed gaat, en u uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen.

Zondag 3 oktober 2021

Open je mond, oordeel met rechtvaardigheid,
en verschaf recht aan de ellendige en de arme.

Zaterdag 2 oktober 2021

Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.

Vrijdag 1 oktober 2021

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen.

Bijbeltekst van de dag

Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie