DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2021)

Dinsdag 30 november 2021

Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.

Maandag 29 november 2021

Wie heeft dit bewerkt en gedaan?
Hij Die de generaties riep vanaf het begin!
Ik, de HEERE, Die de Eerste ben,
en bij de laatsten ben Ik Dezelfde.

Zondag 28 november 2021

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.

Zaterdag 27 november 2021

Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.

Vrijdag 26 november 2021

De goddeloze leent en betaalt niet terug,
maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft.

Donderdag 25 november 2021

Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt.

Woensdag 24 november 2021

Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren.

Dinsdag 23 november 2021

Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen,
maar de HEERE toetst de harten.

Maandag 22 november 2021

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.

Zondag 21 november 2021

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Zaterdag 20 november 2021

Onze hulp is in de Naam van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Vrijdag 19 november 2021

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!
Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Donderdag 18 november 2021

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

Woensdag 17 november 2021

Gods weg is volmaakt,
de woorden van de HEERE zijn gelouterd,
Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.

Dinsdag 16 november 2021

En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

Maandag 15 november 2021

Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.

Zondag 14 november 2021

Zie, God is mijn Helper,
de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen.

Zaterdag 13 november 2021

En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.

Vrijdag 12 november 2021

Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.

Donderdag 11 november 2021

Ik, Ik ben het Die u troost.
Wie bent u dat u bevreesd bent voor een sterveling, die sterven moet,
voor een mensenkind, gras, dat vergaat.

Woensdag 10 november 2021

Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.

Dinsdag 9 november 2021

Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.

Maandag 8 november 2021

In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen,
ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste!

Zondag 7 november 2021

De HEERE, uw God, is immers genadig en barmhartig, en zal het aangezicht niet van u afwenden als u zich tot Hem bekeert.

Zaterdag 6 november 2021

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

Vrijdag 5 november 2021

Ook dit gaat uit van de HEERE van de legermachten.
Hij is wonderbaar van raad, Hij is groot in wijsheid.

Donderdag 4 november 2021

Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.

Woensdag 3 november 2021

Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

Dinsdag 2 november 2021

Verhef U boven de hemel, o God;
Uw eer zij over de hele aarde.

Maandag 1 november 2021

U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Bijbeltekst van de dag

Ik heb de weg van de waarheid gekozen,
Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie