DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (December 2021)

Vrijdag 31 december 2021

Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht,
ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig.
Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen,
leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is.

Donderdag 30 december 2021

En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.

Woensdag 29 december 2021

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

Dinsdag 28 december 2021

Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

Maandag 27 december 2021

Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Zondag 26 december 2021

Wie heb ik behalve U in de hemel?
Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.

Zaterdag 25 december 2021

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou,
en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Vrijdag 24 december 2021

En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven.

Donderdag 23 december 2021

Hoe lieflijk zijn op de bergen
de voeten van hem die het goede boodschapt,
die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede,
die heil laat horen,
die tegen Sion zegt:
Uw God is Koning.

Woensdag 22 december 2021

Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.

Dinsdag 21 december 2021

En u moet Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de HEERE, uw God, u geeft, alle dagen.

Maandag 20 december 2021

Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof
en met Uw luister, de hele dag.

Zondag 19 december 2021

De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis,
dwazen verachten wijsheid en vermaning.

Zaterdag 18 december 2021

En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

Vrijdag 17 december 2021

Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is,
roep Hem aan terwijl Hij nabij is.

Donderdag 16 december 2021

Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.

Woensdag 15 december 2021

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

Dinsdag 14 december 2021

U bent mijn schuilplaats en mijn schild,
op Uw woord heb ik gehoopt.

Maandag 13 december 2021

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

Zondag 12 december 2021

Jezus antwoordde hun en zei: Mijn onderricht is niet van Mij, maar van Hem Die Mij gezonden heeft.

Zaterdag 11 december 2021

Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht,
maar alleen in het blootgeven van zijn hart.

Vrijdag 10 december 2021

Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.

Donderdag 9 december 2021

Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.

Woensdag 8 december 2021

Doe recht aan de geringe en de wees,
bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid.

Dinsdag 7 december 2021

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.

Maandag 6 december 2021

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

Zondag 5 december 2021

IJzer scherpt men met ijzer,
zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.

Zaterdag 4 december 2021

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

Vrijdag 3 december 2021

Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Donderdag 2 december 2021

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Woensdag 1 december 2021

Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

Bijbeltekst van de dag

Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie