DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (April 2022)

Zaterdag 30 april 2022

Openbaring 3:5Wie overwint mag zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem pleiten ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.

Vrijdag 29 april 2022

Lucas 11:13Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen!

Donderdag 28 april 2022

Matteüs 6:9-10Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

Woensdag 27 april 2022

1 Timoteüs 4:12Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.

Dinsdag 26 april 2022

Johannes 7:38“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft,” zo zegt de Schrift.

Maandag 25 april 2022

Psalm 9:11Wie uw naam kent, kan op U vertrouwen,
U verlaat niet wie U zoeken, HEER.

Zondag 24 april 2022

Jakobus 4:8Kom nader tot God, dan komt Hij nader tot u. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.

Zaterdag 23 april 2022

Lucas 19:10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.

Vrijdag 22 april 2022

Klaagliederen 3:22-23De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen einde.
Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!

Donderdag 21 april 2022

Romeinen 12:14Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.

Woensdag 20 april 2022

Matteüs 6:33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Dinsdag 19 april 2022

Psalm 62:8Bij God is mijn redding en mijn eer,
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.

Maandag 18 april 2022

Efeziërs 5:2En ga de weg van de liefde, zoals Christus deed, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

Zondag 17 april 2022

Lucas 24:6-7Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.

Zaterdag 16 april 2022

Jesaja 40:8Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

Vrijdag 15 april 2022

Lucas 23:46En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.’ Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit.

Donderdag 14 april 2022

Romeinen 5:3-4En dat niet alleen, we laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.

Woensdag 13 april 2022

Johannes 8:36Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

Dinsdag 12 april 2022

Psalm 37:4Zoek je geluk bij de HEER,
Hij zal geven wat je hart verlangt.

Maandag 11 april 2022

Deuteronomium 4:29Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en Hem ook vinden, als u Hem met hart en ziel zoekt.

Zondag 10 april 2022

Matteüs 21:9De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel!’

Zaterdag 9 april 2022

Spreuken 19:21Een mens maakt allerlei plannen,
wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.

Vrijdag 8 april 2022

Romeinen 12:2U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Donderdag 7 april 2022

Prediker 9:7Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.

Woensdag 6 april 2022

Psalm 118:6Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,
wat kunnen mensen mij doen?

Dinsdag 5 april 2022

Marcus 10:52Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij zien en hij volgde Hem op zijn weg.

Maandag 4 april 2022

Marcus 9:23Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of Ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’

Zondag 3 april 2022

Spreuken 16:16Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud,
hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.

Zaterdag 2 april 2022

Matteüs 6:24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

Vrijdag 1 april 2022

2 Korintiërs 9:11U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.

Bijbeltekst van de dag

Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie