DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (April 2022)

Zaterdag 30 april 2022

Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

Vrijdag 29 april 2022

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Donderdag 28 april 2022

Bidt u dan zo: Onze Vader,
Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Woensdag 27 april 2022

Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.

Dinsdag 26 april 2022

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Maandag 25 april 2022

Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen,
omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken.

Zondag 24 april 2022

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!

Zaterdag 23 april 2022

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Vrijdag 22 april 2022

Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn,
dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is!
Nieuw zijn ze, elke morgen;
groot is Uw trouw!

Donderdag 21 april 2022

Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.

Woensdag 20 april 2022

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Dinsdag 19 april 2022

In God is mijn heil en mijn eer;
mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.

Maandag 18 april 2022

En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.

Zondag 17 april 2022

Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.

Zaterdag 16 april 2022

Het gras verdort, de bloem valt af,
maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.

Vrijdag 15 april 2022

En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

Donderdag 14 april 2022

En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.

Woensdag 13 april 2022

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

Dinsdag 12 april 2022

Schep vreugde in de HEERE,
dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.

Maandag 11 april 2022

Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.

Zondag 10 april 2022

De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!

Zaterdag 9 april 2022

In het hart van de mens zijn veel plannen,
maar de raad van de HEERE, die houdt stand.

Vrijdag 8 april 2022

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Donderdag 7 april 2022

Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken.

Woensdag 6 april 2022

De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd.
Wat kan een mens mij doen?

Dinsdag 5 april 2022

En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg.

Maandag 4 april 2022

En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

Zondag 3 april 2022

Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud,
en het verwerven van inzicht is verkieslijker dan zilver!

Zaterdag 2 april 2022

Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Vrijdag 1 april 2022

Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle vrijgevigheid, die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt.

Bijbeltekst van de dag

Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Zeker, mijn ziel is stil voor God;
van Hem is mijn heil.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie