DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2022)

Donderdag 31 maart 2022

Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken,
u allen die op de HEERE hoopt!

Woensdag 30 maart 2022

Moge de HEERE, onze God, met ons zijn, zoals Hij met onze vaderen is geweest. Moge Hij ons niet verlaten en ons niet in de steek laten.

Dinsdag 29 maart 2022

Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?

Maandag 28 maart 2022

Een blij hart bevordert de genezing,
maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.

Zondag 27 maart 2022

Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.

Zaterdag 26 maart 2022

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.

Vrijdag 25 maart 2022

Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft,
laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.

Donderdag 24 maart 2022

Als bedroefden, maar toch steeds blij; als armen, maar die toch velen rijk maken; als mensen die niets hebben en toch alles bezitten.

Woensdag 23 maart 2022

Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.

Dinsdag 22 maart 2022

Een vriend heeft te allen tijde lief,
en een broeder wordt in benauwdheid geboren.

Maandag 21 maart 2022

En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.

Zondag 20 maart 2022

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.

Zaterdag 19 maart 2022

Wacht op de HEERE,
wees sterk
en Hij zal uw hart sterk maken;
ja, wacht op de HEERE.

Vrijdag 18 maart 2022

Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.

Donderdag 17 maart 2022

Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde Hij hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.

Woensdag 16 maart 2022

Het medicijn van de tong is een boom des levens,
maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest.

Dinsdag 15 maart 2022

Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.

Maandag 14 maart 2022

Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

Zondag 13 maart 2022

Gods weg is volmaakt,
het woord van de HEERE is gelouterd,
Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.

Zaterdag 12 maart 2022

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

Vrijdag 11 maart 2022

En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien.

Donderdag 10 maart 2022

De oprechtheid van de oprechten leidt hen,
maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest henzelf.

Woensdag 9 maart 2022

Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.

Dinsdag 8 maart 2022

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.

Maandag 7 maart 2022

Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

Zondag 6 maart 2022

Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht, en U heerst over alles. In Uw hand is kracht en macht, in Uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken.

Zaterdag 5 maart 2022

Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.

Vrijdag 4 maart 2022

Wanneer u aan God een gelofte doet,
stel dan niet uit die na te komen,
want Hij heeft geen welgevallen aan dwazen.
Kom na wat u belooft.

Donderdag 3 maart 2022

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.

Woensdag 2 maart 2022

Wij vastten en verzochten onze God hierom, en Hij liet Zich door ons verbidden.

Dinsdag 1 maart 2022

Zij roepen en de HEERE hoort,
Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
De HEERE is nabij de gebrokenen van hart,
Hij verlost de verbrijzelden van geest.

Bijbeltekst van de dag

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt?
Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De HEERE zegene u
en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u
en geve u vrede!
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie