DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2022)

Donderdag 31 maart 2022

Weest sterk en uw hart zij onversaagd,
gij allen, die op de Here hoopt.

Woensdag 30 maart 2022

De Here, onze God, zij met ons, zoals Hij met onze vaderen geweest is; Hij verlate en verwerpe ons niet.

Dinsdag 29 maart 2022

Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?

Maandag 28 maart 2022

Een vrolijk hart bevordert de genezing,
maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.

Zondag 27 maart 2022

Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.

Zaterdag 26 maart 2022

Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.

Vrijdag 25 maart 2022

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft;
laten wij juichen en ons daarover verheugen.

Donderdag 24 maart 2022

Als bedroefd, maar altijd blijde; als arm, maar velen rijk makend; als niets hebbend en toch alles bezittend.

Woensdag 23 maart 2022

En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.

Dinsdag 22 maart 2022

Een vriend heeft te allen tijde lief,
maar een broeder wordt voor de nood geboren.

Maandag 21 maart 2022

Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.

Zondag 20 maart 2022

Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.

Zaterdag 19 maart 2022

Wacht op de Here, wees sterk,
uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.

Vrijdag 18 maart 2022

Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.

Donderdag 17 maart 2022

Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.

Woensdag 16 maart 2022

Zachtheid van tong is een boom des levens,
maar valsheid in haar is een verderf in de geest.

Dinsdag 15 maart 2022

Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.

Maandag 14 maart 2022

Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

Zondag 13 maart 2022

Gods weg is volmaakt;
des Heren woord is zuiver.
Hij is een schild voor allen
die bij Hem schuilen.

Zaterdag 12 maart 2022

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Vrijdag 11 maart 2022

En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid.

Donderdag 10 maart 2022

De rechtschapenheid der oprechten leidt hen,
maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.

Woensdag 9 maart 2022

Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn.

Dinsdag 8 maart 2022

Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

Maandag 7 maart 2022

Ik stel mij de Here bestendig voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.

Zondag 6 maart 2022

Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken.

Zaterdag 5 maart 2022

Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.

Vrijdag 4 maart 2022

Als gij God een gelofte gedaan hebt, talm er dan niet mee die in te lossen, want Hij heeft geen welgevallen aan de dwazen; wat gij beloofd hebt, moet gij inlossen.

Donderdag 3 maart 2022

De genade van de Here Jezus Christus zij met ulieder geest.

Woensdag 2 maart 2022

Dus vastten wij en smeekten onze God hierover, en Hij liet Zich door ons verbidden.

Dinsdag 1 maart 2022

Roepen zij, dan hoort de Here,
en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
De Here is nabij de gebrokenen van hart
en Hij verlost de verslagenen van geest.

Bijbeltekst van de dag

En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie