DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2022)

Dinsdag 31 mei 2022

De HEERE geeft immers wijsheid,
uit Zijn mond komen kennis en inzicht.

Maandag 30 mei 2022

Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.

Zondag 29 mei 2022

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.

Zaterdag 28 mei 2022

Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken,
laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.

Vrijdag 27 mei 2022

Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.

Donderdag 26 mei 2022

Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.

Woensdag 25 mei 2022

Opdat zij de paden van het recht in acht nemen.
Hij bewaart de weg van Zijn gunstelingen.

Dinsdag 24 mei 2022

Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.

Maandag 23 mei 2022

Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.

Zondag 22 mei 2022

Proef en zie dat de HEERE goed is;
welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.

Zaterdag 21 mei 2022

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.

Vrijdag 20 mei 2022

Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.

Donderdag 19 mei 2022

Houd valsheid en leugentaal ver van mij.
En: geef mij geen armoede of rijkdom,
voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood.

Woensdag 18 mei 2022

In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.

Dinsdag 17 mei 2022

Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw.

Maandag 16 mei 2022

Toen ik zei: Mijn voet wankelt,
ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.

Zondag 15 mei 2022

Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.

Zaterdag 14 mei 2022

Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg.

Vrijdag 13 mei 2022

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten,
en uw wegen zijn niet Mijn wegen,
spreekt de HEERE.

Donderdag 12 mei 2022

U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

Woensdag 11 mei 2022

Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde.

Dinsdag 10 mei 2022

De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen,
allen die Hem in waarheid aanroepen.

Maandag 9 mei 2022

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

Zondag 8 mei 2022

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

Zaterdag 7 mei 2022

Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN
is rijkdom, eer en leven.

Vrijdag 6 mei 2022

En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u.

Donderdag 5 mei 2022

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Woensdag 4 mei 2022

De HEERE opent de ogen van de blinden.
De HEERE richt de gebogenen op,
de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.

Dinsdag 3 mei 2022

Maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.

Maandag 2 mei 2022

En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

Zondag 1 mei 2022

De hand van de vlijtigen zal heersen,
maar bedrog leidt tot herendienst.

Bijbeltekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie