DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2023)

Zaterdag 30 september 2023

Psalm 119:165Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen,
zij vinden geen hindernis op hun weg.

Vrijdag 29 september 2023

1 Johannes 2:28Blijf dus in Hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer Hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst.

Donderdag 28 september 2023

Jakobus 4:10Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.

Woensdag 27 september 2023

Spreuken 4:25Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien,
nooit je ogen hoeven neerslaan.

Dinsdag 26 september 2023

Galaten 6:8Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven.

Maandag 25 september 2023

Johannes 15:1-2Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt.

Zondag 24 september 2023

Psalm 119:1Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
en leven naar de wet van de HEER.

Zaterdag 23 september 2023

1 Korintiërs 1:28-29Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.

Vrijdag 22 september 2023

1 Timoteüs 6:7-8Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.

Donderdag 21 september 2023

Spreuken 19:16Wie de geboden naleeft, behoudt zijn leven,
wie de weg van de HEER veracht, zal sterven.

Woensdag 20 september 2023

Efeziërs 2:10Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

Dinsdag 19 september 2023

Romeinen 1:16Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.

Maandag 18 september 2023

Psalm 108:4U, HEER, zal ik loven onder de volken,
over U zingen voor alle naties.

Zondag 17 september 2023

Leviticus 20:26Wees heilig omwille van Mij, want Ik, de HEER, ben heilig en Ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn.

Zaterdag 16 september 2023

Romeinen 1:11-12Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.

Vrijdag 15 september 2023

Spreuken 3:5-6Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.

Donderdag 14 september 2023

Jakobus 1:9-10Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn aanzien, en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld.

Woensdag 13 september 2023

1 Korintiërs 8:6Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.

Dinsdag 12 september 2023

Psalm 119:14Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde,
meer vreugde dan rijkdom en overvloed.

Maandag 11 september 2023

Johannes 1:3Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat.

Zondag 10 september 2023

Romeinen 8:16De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

Zaterdag 9 september 2023

Spreuken 25:28Iemand zonder zelfbeheersing
is als een stad waarvan de muur is geslecht.

Vrijdag 8 september 2023

Efeziërs 5:15-16Let er dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.

Donderdag 7 september 2023

Hebreeën 10:36Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.

Woensdag 6 september 2023

Psalm 16:2Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat U te boven.’

Dinsdag 5 september 2023

2 Timoteüs 2:22Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen.

Maandag 4 september 2023

1 Korintiërs 15:56De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet.

Zondag 3 september 2023

Spreuken 11:25Een gulle gever zal gedijen,
wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.

Zaterdag 2 september 2023

Matteüs 17:5Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’

Vrijdag 1 september 2023

Matteüs 5:11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

Bijbeltekst van de dag

De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie