DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2023)

Zaterdag 30 september 2023

Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede,
er is voor hen geen struikelblok.

Vrijdag 29 september 2023

En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.

Donderdag 28 september 2023

Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.

Woensdag 27 september 2023

Laten uw ogen voorwaarts blikken
en uw oogopslag rechtuit zijn.

Dinsdag 26 september 2023

Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

Maandag 25 september 2023

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.

Zondag 24 september 2023

Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn,
die in de wet des Heren gaan.

Zaterdag 23 september 2023

En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.

Vrijdag 22 september 2023

Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen. Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn.

Donderdag 21 september 2023

Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven;
maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven.

Woensdag 20 september 2023

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Dinsdag 19 september 2023

Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Maandag 18 september 2023

Ik zal U loven, o Here, onder de volken,
U psalmzingen onder de natiën.

Zondag 17 september 2023

Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

Zaterdag 16 september 2023

Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.

Vrijdag 15 september 2023

Vertrouw op de Here met uw ganse hart
en steun op uw eigen inzicht niet.
Ken Hem in al uw wegen,
dan zal Hij uw paden recht maken.

Donderdag 14 september 2023

Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid, want als een bloem in het gras zal hij vergaan.

Woensdag 13 september 2023

Voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.

Dinsdag 12 september 2023

In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij
als over allerlei rijkdom.

Maandag 11 september 2023

Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

Zondag 10 september 2023

Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Zaterdag 9 september 2023

Een stad met omvergehaalde muren,
zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft.

Vrijdag 8 september 2023

Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.

Donderdag 7 september 2023

Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.

Woensdag 6 september 2023

Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here,
ik heb geen goed buiten U.

Dinsdag 5 september 2023

Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.

Maandag 4 september 2023

De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet.

Zondag 3 september 2023

De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt,
wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.

Zaterdag 2 september 2023

Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!

Vrijdag 1 september 2023

Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

Bijbeltekst van de dag

Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie