DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bescherming

«Put on the full armor of God, so that you can take… Ephesians 6:11»
Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.
U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. SelaYou are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.
God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.
Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you; he will never leave you nor forsake you.
Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?So we say with confidence, “The Lord is my helper; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?”
Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.“No weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me,” declares the Lord.
Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven, Uw rechterhand heeft mij ondersteund, Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven, mijn enkels hebben niet gewankeld.You make your saving help my shield, and your right hand sustains me; your help has made me great. You provide a broad path for my feet, so that my ankles do not give way.
Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen.Keep me safe, my God, for in you I take refuge.
De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.The Lord will fight for you; you need only to be still.
De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?The Lord is with me; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?
U bent mijn schuilplaats en mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt.You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.
Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.I can do all this through him who gives me strength.
Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden.Even to your old age and gray hairs I am he, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you; I will sustain you and I will rescue you.
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him.
Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.
Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde.But I will sing of your strength, in the morning I will sing of your love; for you are my fortress, my refuge in times of trouble.
U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high.
Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?
Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken.
Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.
Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in him.
De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.
Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God?For who is God besides the Lord? And who is the Rock except our God?
Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen?Do you think I cannot call on my Father, and he will at once put at my disposal more than twelve legions of angels?
De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren; allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard.The Lord will rescue his servants; no one who takes refuge in him will be condemned.

Leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.

Willekeurige Bijbeltekst

Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...