DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Liegen

«Immers: ‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten, laat hij… 1 Petrus 3:10-11»
Immers: ‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen voor woorden van bedrog, laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is, laat hij naar vrede streven en die najagen.’For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.”
Bevrijd mijn ziel, HEER, van lippen die liegen, van de tong die bedriegt.Save me, Lord, from lying lips and from deceitful tongues.
Bedriegers zijn de HEER een gruwel, betrouwbare mensen zijn Hem welgevallig.The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste.The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.
Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”
Wie heimelijk haat is een huichelaar, wie openlijk lastert een dwaas.Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool.
Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog.Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.
Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.
Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.
Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator.
Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.
Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid, een valse getuige strooit alleen maar leugens rond.An honest witness does not deceive, but a false witness pours out lies.
Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.‘You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’
Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.
Wie ontzag heeft voor de HEER, haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, valsheid en leugens.To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.
Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.
Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.
Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father’s desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies.
Verheven woorden passen niet bij een onverlaat, leugens des te minder bij een edel mens.Eloquent lips are unsuited to a godless fool— how much worse lying lips to a ruler!
Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen.Keep your mouth free of perversity; keep corrupt talk far from your lips.
Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’Then Peter said, “Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn’t it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn’t the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings but to God.”
Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.The lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse.
God is geen mens, dat Hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou Hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen?God is not human, that he should lie, not a human being, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?

Bijbeltekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Willekeurige Bijbeltekst

Want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen vervuld van Geest en waarheid.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...