DailyVerses.net

23 Bijbelteksten over Liegen

« 1 Petrus 3:10-11 »

NBV BGT NBG BB
X
NKJV
Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.For “He who would love life And see good days, Let him refrain his tongue from evil, And his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good; Let him seek peace and pursue it.”
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste.He who walks uprightly, And works righteousness, And speaks the truth in his heart; He who does not backbite with his tongue, Nor does evil to his neighbor, Nor does he take up a reproach against his friend.
Hij zei: 'Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.'And He said, “What comes out of a man, that defiles a man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man.”
Bevrijd mijn ziel, HEER, van lippen die liegen, van de tong die bedriegt.Deliver my soul, O Lord, from lying lips And from a deceitful tongue.
Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends.
Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not practice the truth.
Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.Lying lips are an abomination to the Lord, But those who deal truthfully are His delight.
Wie heimelijk haat is een huichelaar, wie openlijk lastert een dwaas.Whoever hides hatred has lying lips, And whoever spreads slander is a fool.
Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog.Keep your tongue from evil, And your lips from speaking deceit.
Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.He who walks with integrity walks securely, But he who perverts his ways will become known.
Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him.
Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.A talebearer reveals secrets, But he who is of a faithful spirit conceals a matter.
Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.A wholesome tongue is a tree of life, But perverseness in it breaks the spirit.
Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid, een valse getuige strooit alleen maar leugens rond.A faithful witness does not lie, But a false witness will utter lies.
Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.Remove falsehood and lies far from me; Give me neither poverty nor riches— Feed me with the food allotted to me.
‘Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’‘You shall not murder,’ ‘You shall not commit adultery,’ ‘You shall not steal,’ ‘You shall not bear false witness,’ ‘Honor your father and your mother,’ and, ‘You shall love your neighbor as yourself.’
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for My sake.
Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad.The fear of the Lord is to hate evil; Pride and arrogance and the evil way And the perverse mouth I hate.
Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.The lips of the righteous know what is acceptable, But the mouth of the wicked what is perverse.
Verheven woorden passen niet bij een dwaas, leugens des te minder bij een edel mens.Excellent speech is not becoming to a fool, Much less lying lips to a prince.
Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen.Put away from you a deceitful mouth, And put perverse lips far from you.
Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men but to God.”
Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Mijn zoon, als je je verstand gebruikt, loopt mijn hart over van vreugde.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android