DailyVerses.net
Thema'sInschrijvenWillekeurige tekst

21 Bijbelteksten over Nabijheid

«歷 代 志 上 16:11»
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.你 們 若 順 從 耶 和 華 , 耶 和 華 必 與 你 們 同 在 ; 你 們 若 尋 求 他 , 就 必 尋 見 ; 你 們 若 離 棄 他 , 他 必 離 棄 你 們 。
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.要 尋 求 耶 和 華 與 他 的 能 力 , 時 常 尋 求 他 的 面 。
Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.義 人 呼 求 , 耶 和 華 聽 見 了 , 便 救 他 們 脫 離 一 切 患 難 。 耶 和 華 靠 近 傷 心 的 人 , 拯 救 靈 性 痛 悔 的 人 。
Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.當 叫 眾 人 知 道 你 們 謙 讓 的 心 。 主 已 經 近 了 。
En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.願 賜 平 安 的 主 隨 時 隨 事 親 自 給 你 們 平 安 ! 願 主 常 與 你 們 眾 人 同 在 !
Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.你 必 將 生 命 的 道 路 指 示 我 。 在 你 面 前 有 滿 足 的 喜 樂 ; 在 你 右 手 中 有 永 遠 的 福 樂 。
Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.有 一 件 事 , 我 曾 求 耶 和 華 , 我 仍 要 尋 求 : 就 是 一 生 一 世 住 在 耶 和 華 的 殿 中 , 瞻 仰 他 的 榮 美 , 在 他 的 殿 裡 求 問 。
Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.神 將 他 的 靈 賜 給 我 們 , 從 此 就 知 道 我 們 是 住 在 他 裡 面 , 他 也 住 在 我 們 裡 面 。
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.我 一 生 一 世 必 有 恩 惠 慈 愛 隨 著 我 ; 我 且 要 住 在 耶 和 華 的 殿 中 , 直 到 永 遠 。
Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.你 們 從 前 遠 離 神 的 人 , 如 今 卻 在 基 督 耶 穌 裡 , 靠 著 他 的 血 , 已 經 得 親 近 了 。
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.要 尋 求 耶 和 華 與 他 的 能 力 , 時 常 尋 求 他 的 面 。
Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.我 不 撇 下 你 們 為 孤 兒 , 我 必 到 你 們 這 裡 來 。
Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.當 趁 耶 和 華 可 尋 找 的 時 候 尋 找 他 , 相 近 的 時 候 求 告 他 。
De Here, onze God, zij met ons, zoals Hij met onze vaderen geweest is; Hij verlate en verwerpe ons niet.願 耶 和 華 我 們 的 神 與 我 們 同 在 , 像 與 我 們 列 祖 同 在 一 樣 , 不 撇 下 我 們 , 不 丟 棄 我 們 。
En geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.要 醫 治 那 城 裡 的 病 人 , 對 他 們 說 : 神 的 國 臨 近 你 們 了 。
Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.還 有 末 了 的 話 : 願 弟 兄 們 都 喜 樂 。 要 作 完 全 人 ; 要 受 安 慰 ; 要 同 心 合 意 ; 要 彼 此 和 睦 。 如 此 , 仁 愛 和 平 的 神 必 常 與 你 們 同 在 。
Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.在 你 的 院 宇 住 一 日 , 勝 似 在 別 處 住 千 日 ; 寧 可 在 我 神 殿 中 看 門 , 不 願 住 在 惡 人 的 帳 棚 裡 。
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.從 來 沒 有 人 看 見 神 , 只 有 在 父 懷 裡 的 獨 生 子 將 他 表 明 出 來 。
Maar in uw grote barmhartigheid hebt Gij niet voorgoed met hen afgerekend en hen niet verlaten, want Gij zijt een genadig en barmhartig God.然 而 你 大 發 憐 憫 , 不 全 然 滅 絕 他 們 , 也 不 丟 棄 他 們 ; 因 為 你 是 有 恩 典 、 有 憐 憫 的 神 。
En hij was daar bij de Here veertig dagen en veertig nachten, brood at hij niet en water dronk hij niet, en Hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden.摩 西 在 耶 和 華 那 裡 四 十 晝 夜 , 也 不 吃 飯 也 不 喝 水 。 耶 和 華 將 這 約 的 話 , 就 是 十 條 誡 , 寫 在 兩 塊 版 上 。
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.吃 我 肉 、 喝 我 血 的 人 常 在 我 裡 面 , 我 也 常 在 他 裡 面 。

Bijbeltekst van de dag

De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar.

Willekeurige Bijbeltekst

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.
Volgende tekst!   Met afbeelding

Bijbeltekst van de dag

De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...