DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Spreken

Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.Death and life are in the power of the tongue, And those who love it will eat its fruit.
De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.A good man out of the good treasure of his heart brings forth good; and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks.
Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen.Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.
Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.
Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.Not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing.
Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest.A wholesome tongue is a tree of life, But perverseness in it breaks the spirit.
Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht, wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig.Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.
Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel.But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment.
Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.
In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt, is verstandig.In the multitude of words sin is not lacking, But he who restrains his lips is wise.
Open je mond voor een stomme, voor de rechtszaak van allen die verkwijnen.Open your mouth for the speechless, In the cause of all who are appointed to die.
Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond, en hoe goed is een woord op zijn tijd!A man has joy by the answer of his mouth, And a word spoken in due season, how good it is!
Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.A soft answer turns away wrath, But a harsh word stirs up anger.
Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.
Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden.For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body.
Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen, maar wie betrouwbaar van geest is, bedekt een zaak.A talebearer reveals secrets, But he who is of a faithful spirit conceals a matter.
Woorden uit de mond van een wijze zijn aangenaam, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.The words of a wise man’s mouth are gracious, But the lips of a fool shall swallow him up.
Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen.Moreover if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother.
Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof en met Uw luister, de hele dag.Let my mouth be filled with Your praise And with Your glory all the day.
Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden.Therefore whatever you have spoken in the dark will be heard in the light, and what you have spoken in the ear in inner rooms will be proclaimed on the housetops.
Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so.
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved.
En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.
Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.Without counsel, plans go awry, But in the multitude of counselors they are established.
Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. For they think that they will be heard for their many words.

Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken.Oh, give thanks to the Lord! Call upon His name; Make known His deeds among the peoples!
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...