DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Veiligheid

«Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3»
Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno.
De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem me recearei?
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem-presente na angústia.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaTu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da angústia; tu me cinges de alegres cantos de livramento. (Selá)
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.
De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele.
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá; nunca permitirá que o justo seja abalado.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.O avisado vê o mal e esconde-se; mas os simples passam e sofrem a pena.
Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro; a sua verdade é escudo e broquel.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em ti.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.O Senhor aperfeiçoará o que me concerne; a tua benignidade, ó Senhor, é para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.
Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido.
Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem.
Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.Torre forte é o nome do Senhor; para ela correrá o justo e estará em alto retiro.
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é a minha defesa; não serei grandemente abalado.
Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.Confia no Senhor e faze o bem; habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado.
Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido; um alto refúgio em tempos de angústia.
Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.Sujeitai-vos, pois, a Deus; resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda carne pelas águas do dilúvio e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra.
Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome; louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová; exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo.
Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.Sara-me, Senhor, e sararei; salva-me, e serei salvo; porque tu és o meu louvor.

Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft.

Willekeurige Bijbeltekst

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...