DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Veiligheid

Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.Mas o Senhor é fiel; ele os fortalecerá e os guardará do Maligno.
De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio; de quem terei medo?
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-poderoso pode dizer ao Senhor: “Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio”.
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaTu és o meu abrigo; tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Pausa
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança.
De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam.
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá; jamais permitirá que o justo venha a cair.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.O prudente percebe o perigo e busca refúgio; o inexperiente segue adiante e sofre as conseqüências.
Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio; a fidelidade dele será o seu escudo protetor.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do Maligno.
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo! Teu amor, Senhor, permanece para sempre; não abandones as obras das tuas mãos!
Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto.
Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens.
Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.O nome do Senhor é uma torre forte; os justos correm para ela e estão seguros.
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.Somente ele é a rocha que me salva; ele é a minha torre segura! Jamais serei abalado!
Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.Confie no Senhor e faça o bem; assim você habitará na terra e desfrutará segurança.
Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês.
Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade.
Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.Estabeleço uma aliança com vocês: Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio; nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra.
Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens; seu nome é Senhor! Exultem diante dele! Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação.
Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.Cura-me, Senhor, e serei curado; salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo.

Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...