DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bijbelteksten over Vriendschap

« Juan 15:13 »
Nederlands BijbelgenootschapNueva Versión Internacional
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos.
Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.En todo tiempo ama el amigo; para ayudar en la adversidad nació el hermano.
Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano.
Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.El que perdona la ofensa cultiva el amor; el que insiste en la ofensa divide a los amigos.
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía!
Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce.
Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente!
Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.El perverso provoca contiendas, y el chismoso divide a los buenos amigos.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad.
En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.Y él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre.
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo.
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.¡Oh gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios.
Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.No se dejen engañar: «Las malas compañías corrompen las buenas costumbres».
Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek, maar betreed het ​huis​ van uw broeder niet ten dage van uw ongeluk. Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. No vayas a la casa de tu hermano cuando tengas un problema. Más vale vecino cercano que hermano distante.
Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca; mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos.
Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste ​liefhebben​ als uzelf.“Honra a tu padre y a tu madre”, y “ama a tu prójimo como a ti mismo”.
God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos; los rebeldes habitarán en el desierto.
Bijbeltekst van de dag
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies